Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Вертицилийно увяхване по доматите

Вертицилийно увяхване по доматите Вертицилийното увяхване има по-голямо икономическо значение за оранжерийното производство на домати, поради монокултурното им отглеждане и натрупване на инфекция в почвата, докато при полско производство се развива по-рядко.

Обикновено признаците на болестта се появяват в средата на вегетационния сезон, в периода около цъфтежа, въпреки че заразяванията протичат много по-рано. Растенията увяхват през деня и не са в състояние да възстановят тургура си нощем. Първоначално върху най-долните листа се образуват едри, неясно ограничени хлоротични петна, водещи до жълтеене и изсъхване, които постепенно обхващат целите растения. В някои случаи растенията изсъхват без промяна на цвета. При прерязване на листните дръжки и стъблото се наблюдава зелено-кафяво оцветяване на дървесината, която обаче не е рехава или куха, както при бактерийното изсъхване. Корените на растенията са свежи и здрави на вид, но със загиване на надземната част започват да изгниват. Плодовете се оцветяват преждевременно, но остават дребни и недоразвити.

 

 КОНТРОЛ

 

След приключване на вегетацията всички растителни части, включително и корените на растенията, трябва да се съберат внимателно, да се изнесат от полето или оранжерията и да се унищожат, за да се избегне натрупване на зараза в почвата. Задължително е да се спазва 4-5-годишно сеитбообращение, в което са включени и житни култури, които не са гостоприемници на причинителите на вертицилийното увяхване. Повишаване общата биогенност на почвата чрез внасяне на големи количества оборски тор или компост. Почвената влажност трябва да се поддържа около 80-85% от пълната полска влагоемност (ППВ). Задължително обеззаразяване на почвата в оранжериите с базамид (60 кг/дка) или чрез соларизация (почистване, навлажняване, покриване на почвата с фолио и затваряне на оранжериите през месеците юли и август), при което обаче се унищожава само мицелът на паразитите, докато микросклероциите не се засягат. Добри резултати дава и внасянето на биопрепарата триходермин в почвата. Преди изнасяне на разсада на полето е необходимо да се полее с топсин – 0,07% по 5 л/м2. Подхранването на растенията да се извършва с ниски дози (10-12 кг/дка) амониев сулфат. Растенията, показващи силно изразени симптоми, трябва да се изкоренят и унищожат. Особено ценните възрастни растения може да се полеят със същия препарат и на полето.

 

Виж още ВЕРТИЦИЛИЙНО УВЯХВАНЕ

 

  |  Views: 735  |  Прочетено във Вестник за градината