Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Вертицилийно увяхване по бамята

Вертицилийно увяхване по бамята Признаците на болестта се изразяват в общо закържавяване на растенията. Върху долните листа се развиват първоначално завяхващи хлоротични участъци, които постепенно некротират, обхващайки цялата им повърхност. Повредите се разширяват към горните листа, които вехнат, засъхват и окапват, а растението се оголва. При разрязване на стъблото се вижда, че проводящите съдове са потъмнели.

 

КОНТРОЛ

 

След приключване на вегетацията всички растителни части, включително и корените на растенията, трябва да се съберат внимателно, да се изнесат от полето или оранжерията и да се унищожат, за да се избегне натрупване на зараза в почвата. Задължително е да се спазва 4-5-годишно сеитбообращение, в което са включени и житни култури, които не са гостоприемници на причинителите на вертицилийното увяхване. Повишаване общата биогенност на почвата чрез внасяне на големи количества оборски тор или компост. Почвената влажност трябва да се поддържа около 80-85% от пълната полска влагоемност (ППВ). Задължително обеззаразяване на почвата в оранжериите с базамид (60 кг/дка) или чрез соларизация (почистване, навлажняване, покриване на почвата с фолио и затваряне на оранжериите през месеците юли и август), при което обаче се унищожава само мицелът на паразитите, докато микросклероциите не се засягат. Добри резултати дава и внасянето на биопрепарата триходермин в почвата. Преди изнасяне на разсада на полето е необходимо да се полее с топсин – 0,07% по 5 л/м2. Подхранването на растенията да се извършва с ниски дози (10-12 кг/дка) амониев сулфат. Растенията, показващи силно изразени симптоми, трябва да се изкоренят и унищожат. Особено ценните възрастни растения може да се полеят със същия препарат и на полето.

 

Виж още ВЕРТИЦИЛИЙНО УВЯХВАНЕ

 

  |  Views: 710  |  Прочетено във Вестник за градината