Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Брашнеста мана по ягодата

Причинител на брашнеста мана по ягодата е гъбата Sphaerotheca macularis (Wall. & Fr.) Jacz. f. sp. fragariae Peries. Болестта се среща във всички райони на отглеждане на ягодата. Особено благоприятни условия за развитието й се създават при оранжерийно производство.     

Върху двете страни, но по-често от долната повърхност на листата на чувствителните сортове, се развива бял налеп. Петната нарастват, сливат се и могат напълно да покрият петурата. Листата се завиват към горната страна, а върху долната повърхност се появяват червеникави петна. Листните дръжки, съцветията, цветовете и плодовете също могат да бъдат нападнати. Инфектираните репродуктивни части се покриват с бял налеп, деформират се и изсъхват. Заразяването намалява продуктивността и ограничава кълняемостта на полена. Нападнатите зелени плодове остават твърди и не успяват да узреят нормално. По-късно инфектираните плодове стават меки. Цветовете и плодовете са чувствителни към патогена във всички фази от развитието си.

Патогенът презимува като мицел върху старите, но живи листа на нападнатите растения. Макар и рядко, той образува плодни тела, които обаче са без съществено значение за развитието на болестта. Спорите, продуцирани напролет върху напетнените листа, предизвикват първичните заразявания. Върху нападнатите растителни части се развиват големи количества вторична инфекция.

Сухото време и температурите между 15 и 27ºС са особено благоприятни за разпространението на болестта. Спорите са в състояние да покълнат върху суха листна повърхност, но при висока относителна влажност на въздуха, след 4-6 часа. Навлизането на патогена в гостоприемника се извършва за около 24 часа. Вятърът подпомага разнасянето на спорите, но на сравнително къси разстояния.

 

КОНТРОЛ

 

Унищожаването на нападнатите листа наесен намалява количеството на презимуващата инфекция. Използването на предпазнодействащи и системни фунгициди през вегетационния сезон запазва листата, цветовете и плодовете и намалява съществуващата зараза.

Ягодовите сортове Кембридж фаворит, Холидей, Зенга Зенгана, Сюрприз де Хал, Редгаунтлед, Мице Шиндлер и Биляна  показват добра устойчивост спрямо брашнеста мана.

Умерена резистентност притежават сортовете Покахонтас и Веспер.

Чувствителни към причинителя на брашнеста мана по ягодата са сортовете Горела, Белруби, Сувенир, Ранна на пазара и София.

 

  |  Views: 937  |  Прочетено във Вестник за градината