Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Брашнеста мана по пипера

Брашнестата мана по пипера се развива силно и може да причини съществени стопански щети както при оранжерийно отглеждане на културата, така и на полето.

Причинител на брашнеста мана по пипера е гъбата Leveillula taurica (Leveille) Arnaud, която по пипера у нас се развива с безполовата си форма Oidiopsis taurica (Lev.) Salm.

Болестта обхваща горната повърхност на листата, където се формират едри, хлоротични, неясно ограничени петна с неправилна форма. От долната страна те се покриват с белезникав спорообразуващ налеп. При силно развитие на болестта върху горната страна на листата също се развива  спороносен налеп. Поради неравномерно нарастване листата често се деформират. При висока степен на нападение петната се сливат и обхващат цялата листна петура, която пригаря и опада, а растенията могат да бъдат изцяло обезлистени.

Болестта може да се развива целогодишно, като от пипера полско производство се прехвърля в култивационните съоръжения. Причинителят на брашнеста мана по пипера може да съхранява продължително време жизнеността си върху сухи растителни остатъци.

 

КОНТРОЛ

 

Общи фитосанитарни мерки за унищожаване на растителните остатъци и осигуряване добра изолация на култивационните съоръжения от полските култури. Обеззаразяване на почвата и конструкциите в оранжериите. При поява на първите признаци на болестта да се поддържа режим с по-висока влажност. При висока степен на нападение могат да се прилагат някои от разрешените препарати за растителна защита.

 

  |  Views: 737  |  Прочетено във Вестник за градината