Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Брашнеста мана по лешника

Причинител на брашнеста мана по лешника е гъбата Phyllactinia suffulta (Reb.) Saccardo. Тя има повсеместно разпространение и се намножава масово в края на вегетационния сезон както по културния лешник, така и по леската.

Болестта се развива най-интензивно в гъстите насаждения, разположени покрай реките и вадите. От горната страна на листата  се появяват хлоротични петна, които са покрити от долната с фин белезникав налеп. Повредените участъци постепенно се разширяват докато обхванат напълно листната повърхност. Напетнените тъкани се изпъстрят с червено-кафяви плодни телца, съдържащи зимните спори на паразита. При благоприятни условия за развитието й брашнестата мана предизвиква ранен листопад.

Паразитът зимува в заразените растителни части, най-често под формата на мицел.

 

КОНТРОЛ

 

Създаването на нови насаждения трябва да се извършва върху добре дренирани и проветриви участъци. При поява на болестта се препоръчват химични третирания с подходящи разрешени фунгициди.

 

  |  Views: 1246  |  Прочетено във Вестник за градината