Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Брашнеста мана по кайсията и останалите костилкови овощни видове

Причинител на брашнеста мана по кайсията и останалите костилкови овощни видове е гъбата Podosphaera tridactyla (Wallroth) De Bary с безполов стадий, който се отнася към Oidium sp. Тя се разпада на специализирани форми, които нападат кайсията, зарзалата, черешата, вишната и сливата. Брашнестата мана по кайсията и останалите костилкови овощни видове е повсеместно разпространена, но със сравнително ограничено стопанско значение. През последните години обаче тя показва ясно изразена тенденция към нарастваща вредоносност.

По листата, по рядко по зелените леторасти и по плодовете се развиват петна с различна форма и големина, покрити с брашнест налеп. Плодовете на черешата се заразяват при наедряване на завръзите и почервеняват в мястото на инфекцията. При висока степен на нападение се наблюдава деформиране и пригаряне на  нападнатите растителни части.

Жизненият цикъл, условията за развитие и мерките за контрол на брашнеста мана по кайсията и останалите костилкови овощни видове са подобни на тези при брашнестата мана по прасковата и бадема.

 

  |  Views: 817  |  Прочетено във Вестник за градината