Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Брашнеста мана по дюлята

Причинител на брашнеста мана по дюлята е гъбата Podosphaera oxyacanthae (De candolle, De Bary), която има безполов стадий Oidium crataegi Grisb. Патогенът се разпада на  специализирани форми, нападащи съответно дюля, круша, мушмула, глог и някои декоративни растителни видове. Болестта е повсеместно разпространена, но има ограничено стопанско значение.

Външните симптоми на брашнестата мана по дюлята се развиват върху всички зелени растителни органи – листа, зелени леторасти и цветни части, под формата на разпръснат, бял, рехав гъбен налеп, който предизвиква пригори и деформации на тъканите.

Жизненият цикъл, условията за развитие и мерките за контрол спрямо тази болест са подобни на тези при брашнестата мана по ябълката.

 

  |  Views: 1102  |  Прочетено във Вестник за градината