Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Брашнеста мана по доматите

Брашнеста мана по доматите се развива върху отделни силно чувствителни сортове, използвани при оранжерийни условия, както и върху някои домати за преработка от късното полско производство.

У нас по доматите се развиват два типа брашнести мани с различни причинители, които предизвикват различни симптоми по растенията.

Първият тип брашнеста мана се предизвиква от гъбата Leveillula taurica (Leveille) Arnaud. Тя обхваща само листата, върху които се развиват неясно ограничени жълтеникави петна, покрити от долната страна с нежен белезникав прашест налеп. Нападнатите тъкани прегарят и некротират, а листата окапват.

Вторият тип брашнеста мана се предизвиква от два вида гъби: Erysiphe cichoracearum De Candolle с безполова форма Oidium lycopersicoides и Sphaerotheca fuliginea f. sp. lycopersicum, чиято безполова форма е определена като Oidium solani f. sp. lycopersicum. При този тип брашнеста мана болестта обикновено се развива върху двете страни на листната повърхност, по листните дръжки и по стъблата, където се формира рехав брашнест налеп. Напетнените тъкани стават ръждивокафяви на цвят и скоро некротират. При силно нападение загиват целите растения.

Всички причинители на брашнеста мана по доматите се съхраняват в нападнатите растителни остатъци. Болестта се развива силно във втората половина на лятото, когато относителната влажност на въздуха е по-ниска, температурите са по-високи, растенията често са с отслабен  тургур, а от там и съпротивителните им възможности силно намаляват.

 

КОНТРОЛ

 

Общи фитосанитарни мерки за унищожаване на всички нападнати растителни остатъци след прибиране на реколтата. Обеззаразяване на почвата и конструкциите в оранжериите. Обезпечаване на редовен поливен режим на растенията. При силна поява на болестта химични третирания с някои от разрешените фунгициди.

 

  |  Views: 749  |  Прочетено във Вестник за градината