Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Бели листни петна по ягодата

Бели листни петна по ягодата причинява гъбата Mycosphaerella fragariae (Tub.) Lindau, с асексуален стадий Ramularia tulasnei Sacc. Това е най-широко разпространената и най-вредоносна болест по ягодата. Появява се както по културните сортове, така и по дивите видове ягоди. 

Най-характерни за болестта са признаците върху листата, въпреки че повреди се появяват и върху дръжките, столоните, съцветията, чашелистчтата и плодовете. По горната повърхност на листата се развиват първоначално малки, закръглени, тъмночервени петна. По-късно те нарастват до 3-6 мм в диаметър, центърът им посивява, а при старите листа почти побелява. Петната са ограничени от добре оформен червено-ръждив венец. При висока степен на нападение петната се сливат и предизвикват некроза на тъканите. Листата на средна възраст са най-високо чувствителни, докато върху младите и старите, развитите петна са по-дребни. Симптомите по листата се променят в зависимост от генотипа на гостоприемника, изолата на патогена и външните условия, в резултат на което често се развиват нетипични червено-кафяви петна. Повредите по дръжките, столоните и чашелистчетата са подобни на тези, които се появяват и по листата. Върху плодовете се формират тъмнокафяви и твърди петна, включващи едно или няколко семена, както и заобикалящата ги тъкан. Въпреки че плодовете не гният, загубите са значителни, тъй като те са с по-ниско качество.

Напролет болестта започва развитието си от инфекция, съхранявана върху живите листа на ягодата. Патогенът се разпространява чрез дъждовните капки, поради което интензивните дъждове провокират силното му развитие. Покълването на спорите е максимално при относителна влажност на въздуха между 98-100% и температура 15-20ºС. Проявите на симптомите са най-силни и типични при температура 20-25ºС.

 

КОНТРОЛ

 

За създаване на нови насаждения трябва да се използва здрав посадъчен материал. Почистването на нападнатите и изсъхнали листа в началото на вегетацията намалява първичната инфекция. Профилактични третирания с фунгициди се провеждат във фаза бутонизация, непосредствено преди цъфтежа и 1-2 пъти след прецъфтяването. Могат да се използуват бордолезов разтвор -1% или други разрешени фунгициди. Унищожаването на листната маса след беритбата посредством високо окосяване или чрез контактни хербициди е един от най-ефективните начини за намаляване на зимуващата зараза.

Чувствителни спрямо причинителя на бели листни петна по ягодата са сортовете Мице Шиндлер, Ева Махераух и София.

Умерена резистентност е установена при Зенга Зенгана, Белруби, Мадам Муто, Ранна на пазара и Редгаунтлед.

Устойчиви са ягодовите сортове Горела, Покахонтас, Кембридж фаворит, Холидей, Шарплес, Бяла ананасова и Биляна.

 

  |  Views: 908  |  Прочетено във Вестник за градината