Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Бактериен рак по лозата

Причинител на болестта бактериен рак е един  тясноспециализиран по отношение на лозата биотип-3 на бактерията Agrobacterium radiobacter pv. tumefaciens (Smith & Townsеnd) Conn, който е класифициран като отделен вид – Agrobacterium vitis (Ophel & Kerr).

Бактерийният рак по лозата е силно вредоносна болест, особено във вкоренилищата и младите лозови насаждения, въпреки че може да бъде наблюдаван и върху по-стари лози, най-често с високостъблена формировка или в райони със загрибно отглеждане.

Характерно за бактерийния рак по лозата е, че туморите се образуват не само по корените и кореновата шийка, но и върху надземните части, често на значително разстояние един от друг, образувайки линейно разположени зърнести структури. Обикновено се засягат зрелите части и много рядко зелените леторасти. Развитието на болестта е особено силно при повреди от измръзвания. При присадените лози туморите се формират най-често на спойката, в областта на петата или в местата на ослепените пъпки.

 

КОНТРОЛ

 

Причинителят на болестта е типичен почвообитаващ вид, който се запазва продължително време в почвата. Поради това се препоръчва насищане на сеитбообращението в разсадниците и лозовите вкоренилища с житни видове, които не са гостоприемници на бактерията. Необходимо е да се извърши дрениране на почвите с близка подпочвена вода. За предпазване от рани по корените в разсадниците трябва да се извършват плитки почвени обработки, да се използват хербициди и да се провежда своевременна борба с почвените неприятели. Режещите инструменти, използвани при присаждането, трябва да се обеззаразяват с белина -5% или с натриев хипохлорид (1:4). Лозовите резници и калеми трябва да се потопяват в разтвор от хинозол – 0,1% и хлорамин Б – 0,1% съответно за 12 и 2 часа.

Известна устойчивост към причинителя на бактериен рак по лозата показват сортовете Ркацители, Мискет отонел, Пино гри, Ризлинг рейнски, Ризлинг италиански, Алиготе, Юни блан, Врачански мискет, Пино ноар.

 

  |  Views: 761  |  Прочетено във Вестник за градината