Енциклопедия

Бадемов семеяд

Eurytoma amygdali

Бадемов семеяд

Бадемов семеяд (Eurytoma amygdali End) Възрастното насекомо е дребна оса с черен цвят на тялото, което е покрито с къси безцветни власинки и малки ямички. Първият чифт крила са добре развити, стъкловидно прозрачни, в средата със светложълто петно. Ларвата е стъкленобяла, почти прозрачна, дъговидно извита, без крака, в двата края заострена. Бадемовият семеяд има едно поколение годишно. Зимува като възрастна ларва в нападнатите плодове, които се мумифицират и остават в короната на дърветата.

 

КОНТРОЛ

 

Събирането на окапалите плодове и дълбоката обработка на почвата в овощните насаждения спомага за намаляване на изходната инфекция. Химични третирания се провеждат преди цъфтежа, срещу възрастните насекоми и преди снясане на яйцата, или след окапване на венечните листенца, срещу излюпените лъжегъсеници. Мерки за контрол се прилагат при 2-3% повредени плодчета.

 

Виж още ПЛОДОВИ ОСИ

 

  |  Views: 1466  |  Прочетено във Вестник за градината