Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Атлантически акар

Tetranychus atlanticus

Атлантически акар

Атлантически акар (Tetranychus atlanticus Mc Gr.) Този вид се среща едновременно с обикновения паяжинообразуващ акар, като преобладава в по-южните райони.

Двата вида морфологически се различават само по устройството на половата си система. Жизненият цикъл на атлантическия акар е подобен на този при обикновения пажинообразуващ акар. Формира до 12-15 поколения годишно.

 

КОНТРОЛ

 

Необходимо е стриктно спазване на общите фитосанитарни мерки, включващи дълбока почвена обработка и унищожаване на растителните остатъци. Поддържане на по-висока почвена и въздушна влажност, особено в култивационните съоръжения. Химични пръскания с специфични акарициди.

 

Виж още АКАРИ

 

  |  Views: 1885  |  Прочетено във Вестник за градината