Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Априлски бръмбар

Rhizotrogus aeguinoctialis Hrbst.

Априлски бръмбар

Априлски бръмбар (Rhizotrogus aeguinoctialis Hrbst.) Ларвите се изхранват с кореноплодите на морковите, салатното и  кръмното цвекло. Възрастното насекомо достига на дължина 15-18 мм и има ръждивокафяв цвят. Долната страна на преднегръда е силно окосмена с ръждиво-жълти космици. В задния край елитрите са леко изпъкнали. Априлският бръмбар завършва развитието си за три години и зимува два пъти като ларва, а на третата зима като възрастно насекомо в почвата. Летежът му започва през първата половина на април.

 

 КОНТРОЛ

 

Борбата с тези бръмбари е много трудна поради подземния начин на живот на ларвите и поради това, че летежът на възрастните преминава по време на цъфтежа, когато е невъзможно използването на ефективни инсектициди поради необходимостта да се опазят опрашителите. Установено е и значително ниво на устойчивост към преобладаващата част от използваните инсектициди.

Борбата обикновено се провежда при висока плътност на ларвите, която се установява чрез почвени разкопки. Прилага се система от мероприятия, в които основен дял заемат агротехническите средства. Към тях се включват: използване на добре прегорял органичен тор; засяване и засаждане в оптимални срокове за по-добро вкореняване на растенията и преодоляване на нанесените повреди; почвени обработки, при които част от ларвите се унищожават механично, а друга част се изваждат на повърхността и се унищожават от птиците; борба с плевелите за ограничаване на яйцеснасянето, което е по-слабо в обработените и незаети с растителност площи по време на летежния период.

 

Виж още: ЛИСТОРОГИ БРЪМБАРИ

 

  |  Views: 1761  |  Прочетено във Вестник за градината