Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Антракноза по салатата

Болестта може да се прояви през целия вегетационен сезон, но най-често около периода на технологична зрялост на растенията. Причинител на антракноза по салатата е гъбата Marssonina pannattoniana (Berlese) Magnus.

Върху стъблата и жилките на най-старите листа се образуват многобройни елипсовидни,  вдлъбнати, бледожълти до бледокафяви петна с по-тъмен венец. Често в мястото на напетняванията нерватурата се пречупва. Образуваните върху листата петна са по-закръглени, централната им част често се напуква и се отделя от останалата здрава тъкан. При влажни условия по краищата на петната се образува розова водниста маса. Силно напетнените листа пригарят и изсъхват. През повредените тъкани навлизат вторични микроорганизми, най-често причинители на мокро гниене, които ликвидират изцяло нападнатите растения.

 

КОНТРОЛ

 

Спазване на 3-4-годишно сеитбообращение. Семепроизводство от здрави посеви. Обеззаразяване на семената. Поддържане на добър въздушен и воден режим, като в никакъв случаи не се допуска задържане на капчици вода върху растенията. При поява на първите признаци на болестта могат да се извършат химични третирания с препарата топсин – 0,1% и други. Беритбата на плодовете трябва да се извършва в технологична зрялост, без да се допуска презряване. Необходима е внимателна манипулация на плодовете без нараняване или натъртване и максимално бърза реализация. Съхраняването да се извършва при температура 5-6ºС, като се предпочитат сортове с по-дебела кожица. Събиране и унищожаване на растителните остатъци в края на вегетационния сезон чрез дълбока обработка.

 

Виж още АНТРАКНОЗА

 

  |  Views: 631  |  Прочетено във Вестник за градината