Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Антракноза по ореха

Причинител на антракноза по ореха е гъбата Gnomonia leptostyla (Fries) Cesati & De Nataria, която има безполов стадий, познат като Marssonina juglandis (Libert) Magnus. Антракнозата е повсеместно разпространена болест, която се появява периодично и нанася значителни щети на гостоприемника.

Върху листата се формират различни по големина, най-често закръглени петна, с бледокафяв цвят. При висока степен на нападение те се сливат и могат да доведат до пригор. От долната страна на петната се образуват тъмни плодни телца, наредени в характерни концентрични пръстени. По листните дръжки и леторастите, образуваните петна са елиптични, хлътнали, тъмни на цвят, но с по-светъл център. Подобни петна се образуват и върху зелената обвивка на плодовете.

Причинителят на антракноза по ореха презимува върху повредените клонки и в окапалите листа. В началото на май плодните телца узряват и изстрелват образуваните спори.

Хладното и дъждовно време благоприятства освобождаването, разсейването, покълването на спорите, както и процеса на заразяване.

 

КОНТРОЛ

 

Препоръчва се внимателно изрязване и унищожаване на нападнатите леторасти за намаляване на първичната зараза. След формирането на листата и появата на първите признаци се извършват вегетационни пръскания с бордолезов разтвор – 1%.  Често те съвпадат с третиранията срещу бактериозата. В периода май-юни се извършват 2-3 третирания със същите средства или с препарати, насочени само срещу антракнозата.

Полска устойчивост към антракноза показват ореховите сортове Извор 10, Сливенски, Силистренски, Прославски, Дряновски, Пловдивски и Кукленски. Умерена устойчивост притежават сортовете Шейново, Джиновски и Перущински. Високо чувствителни са местните форми Бачковски и Казанлъшки.

 

  |  Views: 1561  |  Прочетено във Вестник за градината