Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Антракноза по касиса

Антракноза по касиса

Причинител на антракноза по касиса е гъбата Drepanopeziza ribis (Klebahn) Hohnel, която има безполов стадий, наречен Gloeosporium ribis /Libert/ Montagne. Антракнозата има повсеместно разпространение и голямо стопанско значение във влажни години.

Върху листата се появяват дребни (1-2 мм), кръгли или ограничени от жилките, тъмнокафяви до почти черни петънца. В центъра им при висока влажност се развиват блестящи, белезникави или белезникаво-розови купчинки, представляващи спороношението на патогена. Нападнатите листни тъкани жълтеят и бързо опадат. Напетняванията по леторастите и дръжките на листата са черни, удължени и леко вдлъбнати. По плодовете петната са кръгли. Пораженията често се явяват на огнища. Нападанието редуцира както вегетативния прираст на растенията, така и тяхната зимоустойчивост.

Гъбата прекарва невегатационния сезон в повредените растителни части, където напролет се формират няколко вида спори, осъществяващи първичните заразявания.

Болестта се развива особено силно при влажни условия в периода на узряване на плодовете.

 

КОНТРОЛ

 

Унищожаването на окапалите листа чрез дълбока оран съдейства за ограничаване на първичната инфекция. Добър ефект има и зимното пръскане с бордолезов разтвор – 1%. Вегетационни третирания срещу антракноза по касиса се провеждат при благоприятни условия за развитие на болестта в периода преди разпукване на плодните пъпки и веднага след прецъфтяването с широкоспектърни препарати. В някои случаи може да се наложи и трето пръскане след прибиране на продукцията.

 

  |  Views: 1246  |  Прочетено във Вестник за градината