Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Американска и европейска брашнеста мана по касиса

Американска и европейска брашнеста мана по касиса

Американската брашнеста мана по касиса се предизвиква от гъбата Sphaerotheca morsuvae Bern & Curt и има безполов стадии Oidium fragariae Harz. Тя е повсеместно разпространена и силно вредоносна болест. Европейската брашнеста мана се предизвиква от гъбата Microsphaera grossulariae (Wallroth) Leveille и се среща сравнително рядко.

В зависимост от причинителя признаците на болестта могат да се появят върху цялото растение или само върху листата. Американската брашнеста мана се развива върху всички надземни органи на храста – леторасти, листа и зелени плодове. Наблюдават се две форми на проява на признаците – системна и локална. Системната е резултат от развитието на заразени пъпки, от които израстват изцяло обхванати от болестта леторасти. Те са със скъсени междувъзлия и дребни листа, покрити с бял налеп. При локалната форма, върху листата и плодовете се формират единични петна, покрити с брашнест налеп, който по-късно потъмнява. Заразените листа опадат, леторастите се изкривяват и спират развитието си, а плодовете остават дребни, засъхват постепенно и окапват. Патогенът напада силно младите растящи тъкани.

При европейската брашнеста мана признаците се появяват само върху листата под формата на нежен налеп, който бързо изчезва.

Причинителите на американската и европейската брашнеста мана по касиса зимуват като мицел между люспите на заразените пъпки, по нападнатите леторасти и в опадалите листа. При американската брашнеста мана се развиват 10-12 генерации от летни спори, които извършват масовите заразявания през вегетацията. 

Освобождаването на зимните спори и заразяването на гостоприемника се извършва при висока атмосферна влажност и умерена температура на въздуха. Летните спори също се формират и заразяват при условия на висока влажност, без обаче да изискват свободна капка вода за прорастването си.

 

КОНТРОЛ

 

Отглеждането на културата трябва да се извършва при условия на висок агрофон. Препоръчва се прецизна зимна резитба за отстраняване на системно болните растения и за намаляване на първичната инфекция. Могат да се извършват вегетационни пръскания с подходящи разрешени фунгициди.

Серните препарати са ефикасни срещу брашнестата мана, но са силно фитотоксични за касиса и причиняват изгаряния, поради което не се използват. Фитотоксичността от сяра се проявява особено интензивно при висока температура.

Добра устойчивост спрямо брашнестата мана по касиса проявяват сортовете Лиево, Рудкноп, Голиат, Фертьоди №1, Кантана и Белоруская сладкая. Чувствителност показва сортът Силвергитерово черно.

 

  |  Views: 1045  |  Прочетено във Вестник за градината