Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Алтернария (Кафяви листни петна) по тиквените култури

Алтернария (Кафяви листни петна) по тиквените култури Болестта се развива най-силно по пъпешите и по-слабо по тиквите, дините и краставиците. Причинител на черните листни петна по тиквените култури е гъбата Alternaria cucumerina (Ell. & Everh.).

При пъпешите и дините се образуват сравнително дребни напетнявания, които обикновено са съсредоточени около периферията на листа и са почти черни на цвят. При силно нападение те се сливат, образувайки широки пригорни зони. При пъпешите е наблюдавана инфекция и върху плодовете под формата на закръглени, кафяви, вдлъбнати петна. При краставиците признаците на болестта се появяват като  закръглени кафяви петна, които бързо нарастват на големина и достигат до 1 см в диаметър. Често петната са леко вдлъбнати или формират концентрична структура. На преминаваща светлина петната са прозрачни, по което се отличават от напетняванията, предизвикани от други болести.

 

КОНТРОЛ

 

Спазване на 4-5-годишно сеитбообращение, въпреки че поради наличието на многобройни гостоприемници значението на тази мярка не е особено голямо. Задължителна щателна проверка на семепроизводните зелеви, лукови и морковени растения, като за получаване на семена се използват само от здрави посеви или семената се обеззаразяват. Добър ефект има термичното обеззаразяване при температура 50ºС в течение на 15-20 мин. Срещу алтернариозите по доматите и краставиците от определящо значение е подсигуряването на добър въздушен и воден режим, така че да се избягва излишното преовлажняване на растенията и образуването на кондензационни капки. Необходимо е да се има предвид, че причинителите на тази група от болести са сравнително устойчиви спрямо химични средства за растителна защита. При поява на първите признаци и благоприятни условия за развитие на болестта се извършват профилактични и химиотерапевтични фунгицидни третирания. Своевременна беритба на зеленчуковите плодове в момент на технологична зрялост, съобразно видовите и сортовите им особености. За ограничаване на черното гниене по морковите прибирането на кореноплодите да се извършва в сухо време, без да се допуска механично нараняване. Кореноплодите не трябва да се просушават на слънце, а след изваждането им бързо трябва да се превозят до хранилището. Оставените на полето кореноплоди да се покриват с изрязаните листа или със слой почва. Преди запазване кореноплодите трябва да се напрашават леко с вар на прах в количество 1,5-2% от теглото им. Съхраняването да се извършва в пясък, който да съставлява 4-5% от теглото им. Запазването да се извършва при температура 2-3 градуса. Необходимо е унищожаване на всички растителни остатъци след прибиране на реколтата.   

 

Виж още АЛТЕРНАРИЯ

 

  |  Views: 1339  |  Прочетено във Вестник за градината