Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Алтернария (Черни или кафяви листни петна) по патладжана

Алтернария (Черни или кафяви листни петна) по патладжана Болестта се предизвиква от гъбата Altenaria solani (Ell. & Martin) Jones & Grout, която предизвиква болестта и при доматите. Признаците на болестта се проявяват върху най-долните застаряващи листа, като кръгли, тъмнокафяви до черни петна, които често имат концентрична структура. При силно нападение петната се сливат и листата прегарят, но остават да висят върху растението. Болестта се развива по плодовете, както и по чашечните месести листа, върху които се образуват черни хлътнали петна, започващи винаги откъм дръжката. Нападнатите плодове бързо изгниват и опадат. Болестта може да продължи развитието си и при условия на съхранение.

 

КОНТРОЛ

 

Спазване на 4-5-годишно сеитбообращение, въпреки че поради наличието на многобройни гостоприемници значението на тази мярка не е особено голямо. Задължителна щателна проверка на семепроизводните зелеви, лукови и морковени растения, като за получаване на семена се използват само от здрави посеви или семената се обеззаразяват. Добър ефект има термичното обеззаразяване при температура 50ºС в течение на 15-20 мин. Срещу алтернариозите по доматите и краставиците от определящо значение е подсигуряването на добър въздушен и воден режим, така че да се избягва излишното преовлажняване на растенията и образуването на кондензационни капки. Необходимо е да се има предвид, че причинителите на тази група от болести са сравнително устойчиви спрямо химични средства за растителна защита. При поява на първите признаци и благоприятни условия за развитие на болестта се извършват профилактични и химиотерапевтични фунгицидни третирания. Своевременна беритба на зеленчуковите плодове в момент на технологична зрялост, съобразно видовите и сортовите им особености. За ограничаване на черното гниене по морковите прибирането на кореноплодите да се извършва в сухо време, без да се допуска механично нараняване. Кореноплодите не трябва да се просушават на слънце, а след изваждането им бързо трябва да се превозят до хранилището. Оставените на полето кореноплоди да се покриват с изрязаните листа или със слой почва. Преди запазване кореноплодите трябва да се напрашават леко с вар на прах в количество 1,5-2% от теглото им. Съхраняването да се извършва в пясък, който да съставлява 4-5% от теглото им. Запазването да се извършва при температура 2-3 градуса. Необходимо е унищожаване на всички растителни остатъци след прибиране на реколтата.   

 

Виж още АЛТЕРНАРИЯ

 

  |  Views: 953  |  Прочетено във Вестник за градината