Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Алтернария (Пурпурни петна) по луковите култури

Алтернария (Пурпурни петна) по луковите култури Пурпурните петна се появяват върху всички лукови видове, но имат по-голямо значение за семепроизводните посеви от лук и праз. Причинител на пурпурните петна по лука е гъбата Alternaria solani f. sp. porri Sor., чиято специализирана форма напада само представителите на луковите видове.

Върху листата и цветоносните стъбла (хурките) на семенните растения първоначално се появяват белезникави петънца. Те бързо нарастват и могат да достигнат на дължина до 10 см или дори повече, като обхващат пръстеновидно нападнатите органи. Петната имат ланцетовидна форма с концентрично вписани структури. Цветът им постепенно се променя във виолетово-кафяв вследствие на образуваните спори. Често петната са обкръжени от бял венец поради наличието на все още стерилен мицел. В мястото на повредата тъканите изтъняват като хартия, засъхват и се пречупват. От вегетативните части повредите се разпростират и върху луковиците. Нападнатите тъкани първоначално са воднисти, а впоследствие стават жълтеникави до червено-кафяви. Между люспите се развива зеленикаво-кафява плесен. Семената се заразяват повърхностно. Израстналите от тях поници бързо изгниват при условия, благоприятстващи развитието на болестта.

 

Върху нападнатите от пурпурни петна растителни части често се появява вторично черно плесенясване вследствие развитието на други сапрофитни гъби.

 

КОНТРОЛ

 

Спазване на 4-5-годишно сеитбообращение, въпреки че поради наличието на многобройни гостоприемници значението на тази мярка не е особено голямо. Задължителна щателна проверка на семепроизводните зелеви, лукови и морковени растения, като за получаване на семена се използват само от здрави посеви или семената се обеззаразяват. Добър ефект има термичното обеззаразяване при температура 50ºС в течение на 15-20 мин. Срещу алтернариозите по доматите и краставиците от определящо значение е подсигуряването на добър въздушен и воден режим, така че да се избягва излишното преовлажняване на растенията и образуването на кондензационни капки. Необходимо е да се има предвид, че причинителите на тази група от болести са сравнително устойчиви спрямо химични средства за растителна защита. При поява на първите признаци и благоприятни условия за развитие на болестта се извършват профилактични и химиотерапевтични фунгицидни третирания. Своевременна беритба на зеленчуковите плодове в момент на технологична зрялост, съобразно видовите и сортовите им особености. За ограничаване на черното гниене по морковите прибирането на кореноплодите да се извършва в сухо време, без да се допуска механично нараняване. Кореноплодите не трябва да се просушават на слънце, а след изваждането им бързо трябва да се превозят до хранилището. Оставените на полето кореноплоди да се покриват с изрязаните листа или със слой почва. Преди запазване кореноплодите трябва да се напрашават леко с вар на прах в количество 1,5-2% от теглото им. Съхраняването да се извършва в пясък, който да съставлява 4-5% от теглото им. Запазването да се извършва при температура 2-3 градуса. Необходимо е унищожаване на всички растителни остатъци след прибиране на реколтата.   

 

Виж още АЛТЕРНАРИЯ

 

  |  Views: 1064  |  Прочетено във Вестник за градината