Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Алтернария (Чернилка) по зелевите култури

Алтернария (Чернилка) по зелевите култури Чернилката е една от най-широко разпространените и вредоносни болести по зелевите култури, особено за семепроизводните посеви.

Тази алтернария се предизвиква от четири вида гъби, отнасящи се към род Alternaria, които имат различно ниво на паразитна активност, но най-често се срещат едновременно, образувайки общ паразитен комплекс – Alternaria brassicae (Berk.) Sacc., А. brassicicola (Schw.) Wiltshire, А. raphani Groves & Skolko и A. alternata Nees.

Признаците на болестта се появяват върху всички надземни части на растенията – кълнове, листа, стъбла, цветоноси и семена. По семеделите на разсадите, произхождащи от инфектирани семена, и по стъблата на младите растения се разиват многобройни черни петънца, поради което най-често те загиват. Върху най-външните листа на възрастните растения се формират първоначално жълтеникави, а по-късно черни едри петна с концентрична структура. Тъканите в центъра на петната бързо отмират и често се разкъсват. При силно  нападение участъците между петната жълтеят и листата засъхват. Най-значителна вреда болестта нанася върху цветоносите на семенните растения. Върху стъблата, разклоненията и шушулките се образуват многочислени тъмнолилави петна. Върховете на цветоносите загиват изцяло и се покриват с тъмен кадифен налеп. Нападнатите шушулки се деформират, засъхват и обикновено се напукват, което води до разпиляване на семената. Рано заразените семена са спаружени и с ниска кълняемост. При цветното зеле болестта може да причини почерняване на главите.

 

 КОНТРОЛ

 

Спазване на 4-5-годишно сеитбообращение, въпреки че поради наличието на многобройни гостоприемници значението на тази мярка не е особено голямо. Задължителна щателна проверка на семепроизводните зелеви, лукови и морковени растения, като за получаване на семена се използват само от здрави посеви или семената се обеззаразяват. Добър ефект има термичното обеззаразяване при температура 50ºС в течение на 15-20 мин. Срещу алтернариозите по доматите и краставиците от определящо значение е подсигуряването на добър въздушен и воден режим, така че да се избягва излишното преовлажняване на растенията и образуването на кондензационни капки. Необходимо е да се има предвид, че причинителите на тази група от болести са сравнително устойчиви спрямо химични средства за растителна защита. При поява на първите признаци и благоприятни условия за развитие на болестта се извършват профилактични и химиотерапевтични фунгицидни третирания. Своевременна беритба на зеленчуковите плодове в момент на технологична зрялост, съобразно видовите и сортовите им особености. За ограничаване на черното гниене по морковите прибирането на кореноплодите да се извършва в сухо време, без да се допуска механично нараняване. Кореноплодите не трябва да се просушават на слънце, а след изваждането им бързо трябва да се превозят до хранилището. Оставените на полето кореноплоди да се покриват с изрязаните листа или със слой почва. Преди запазване кореноплодите трябва да се напрашават леко с вар на прах в количество 1,5-2% от теглото им. Съхраняването да се извършва в пясък, който да съставлява 4-5% от теглото им. Запазването да се извършва при температура 2-3 градуса. Необходимо е унищожаване на всички растителни остатъци след прибиране на реколтата.   

 

Виж още АЛТЕРНАРИЯ

 

  |  Views: 776  |  Прочетено във Вестник за градината