Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Алтернария (Черни или кафяви листни петна) по доматите

Алтернария (Черни или кафяви листни петна) по доматите Черните листни петна са повсеместно разпространена болест при всички срокове на отглеждане, но имат най-голяма вредоносност за ранните и средно ранни домати, отглеждани в полиетиленови оранжерии.

Причинител на черните листни петна по доматите е гъбата Alternaria solani (Ell. & Martin) Jones & Grout, която напада широк кръг от растения, отнасящи се към сем. Solanaceae.

Признаците на болестта се развиват върху всички надземни части –  листа, листни и цветни дръжки, чашелистчета, плодове и стъбла под формата на тъмнокафяви,почти черни разрастващи се петна с характерна  концентрична структура, които достигат на големина до 1-1,5 см. По листата напетняването започва от периферията и често е придружено от появата на жълт ореол. При силно нападение повредите водят до преждевременно изсъхване на листата. При прераснал и не навреме изнесен на полето разсад в основната част на стъблото също се появяват тъмни петна, които се разрастват околовръст и предизвикват загиване. Петната по стъблата на израсналите растения често се напукват в централната си част и се пречупват. Образуваните върху цветните дръжки и чашелистчетата петна са дребни, многобройни и предизвикват загиване и опадане на нападнатите тъкани. По плодовете петната са черни, сухи и напукващи се. Те започват най-често от чашката вследствие на зараза, протичаща по дръжката, разрастват се концентрично и могат да заемат значителна част от плода. При влажно време всички повредени участъци се покриват с плътен черен спорообразуващ налеп.

 

 КОНТРОЛ

 

Спазване на 4-5-годишно сеитбообращение, въпреки че поради наличието на многобройни гостоприемници значението на тази мярка не е особено голямо. Задължителна щателна проверка на семепроизводните зелеви, лукови и морковени растения, като за получаване на семена се използват само от здрави посеви или семената се обеззаразяват. Добър ефект има термичното обеззаразяване при температура 50ºС в течение на 15-20 мин. Срещу алтернариозите по доматите и краставиците от определящо значение е подсигуряването на добър въздушен и воден режим, така че да се избягва излишното преовлажняване на растенията и образуването на кондензационни капки. Необходимо е да се има предвид, че причинителите на тази група от болести са сравнително устойчиви спрямо химични средства за растителна защита. При поява на първите признаци и благоприятни условия за развитие на болестта се извършват профилактични и химиотерапевтични фунгицидни третирания. Своевременна беритба на зеленчуковите плодове в момент на технологична зрялост, съобразно видовите и сортовите им особености. За ограничаване на черното гниене по морковите прибирането на кореноплодите да се извършва в сухо време, без да се допуска механично нараняване. Кореноплодите не трябва да се просушават на слънце, а след изваждането им бързо трябва да се превозят до хранилището. Оставените на полето кореноплоди да се покриват с изрязаните листа или със слой почва. Преди запазване кореноплодите трябва да се напрашават леко с вар на прах в количество 1,5-2% от теглото им. Съхраняването да се извършва в пясък, който да съставлява 4-5% от теглото им. Запазването да се извършва при температура 2-3 градуса. Необходимо е унищожаване на всички растителни остатъци след прибиране на реколтата.   

 

Виж още АЛТЕРНАРИЯ

 

  |  Views: 3574  |  Прочетено във Вестник за градината