Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Алтернария (Черно гниене) по морковите

Алтернария (Черно гниене) по морковите Черното гниене се среща върху растенията, намиращи се на полето, при условия на съхранение и при двегодишните семепроизводни посеви. Причинител на черното гниене по морковите са гъби, принадлежащи към два близки рода – Alternaria radicina M. D. & E. и  Stemphylium botriosum Waller, като първата е преобладаваща.

Признаците на болестта са многообразни. При засяване на заразени семена най-често те не покълват. Върху младите растения болестта се проявява като типично сечене и нападнатите поници загиват. По листата и листните дръжки на възрастните растения признаците се развиват като тъмно напетняване. Повредите са съсредоточени около крайните разклонения на листната петура, която обикновено се завива. При влажно време върху напетняванията се образува тъмен кадифен налеп. Чрез листните дръжки патогенът преминава върху кореноплодите, където се появяват рязко ограничени, вдлъбнати черни петна, предизвикващи сухо гниене. Първоначално повредите са съсредоточени върху главата на кореноплода, след което се разрастват. При семенните растения повредите преминават от кореноплодите върху растящите части, които при топло време завяхват. В периода на цъфтеж долните листа и основната част на стъблото се покриват с черни петна, напукват се и растенията често загиват. Върху нападнатите растения въобще не се образуват семена или ако все пак такива се формират, те са спаружени и недоразвити. При условия, благоприятни за заразяване, болестта изцяло колонизира и ликвидира семенните части.

 

КОНТРОЛ

 

Спазване на 4-5-годишно сеитбообращение, въпреки че поради наличието на многобройни гостоприемници значението на тази мярка не е особено голямо. Задължителна щателна проверка на семепроизводните зелеви, лукови и морковени растения, като за получаване на семена се използват само от здрави посеви или семената се обеззаразяват. Добър ефект има термичното обеззаразяване при температура 50ºС в течение на 15-20 мин. Срещу алтернариозите по доматите и краставиците от определящо значение е подсигуряването на добър въздушен и воден режим, така че да се избягва излишното преовлажняване на растенията и образуването на кондензационни капки. Необходимо е да се има предвид, че причинителите на тази група от болести са сравнително устойчиви спрямо химични средства за растителна защита. При поява на първите признаци и благоприятни условия за развитие на болестта се извършват профилактични и химиотерапевтични фунгицидни третирания. Своевременна беритба на зеленчуковите плодове в момент на технологична зрялост, съобразно видовите и сортовите им особености. За ограничаване на черното гниене по морковите прибирането на кореноплодите да се извършва в сухо време, без да се допуска механично нараняване. Кореноплодите не трябва да се просушават на слънце, а след изваждането им бързо трябва да се превозят до хранилището. Оставените на полето кореноплоди да се покриват с изрязаните листа или със слой почва. Преди запазване кореноплодите трябва да се напрашават леко с вар на прах в количество 1,5-2% от теглото им. Съхраняването да се извършва в пясък, който да съставлява 4-5% от теглото им. Запазването да се извършва при температура 2-3 градуса. Необходимо е унищожаване на всички растителни остатъци след прибиране на реколтата.   

 

Виж още АЛТЕРНАРИЯ

 

  |  Views: 788  |  Прочетено във Вестник за градината