Енциклопедия

Раздел Статии:

Чашовидната формировка е подходяща за малките лозя

Чашовидната формировка е подходяща за малките лозя

На някои места в страната вече започнаха да режат лозята. Сега тази работа е най-важна за лозарите. Каква точно да е резитбата, зависи от много условия – климатични, почвени, агротехнически, от самата биология на растението.

Чашовидната формировка се прави и се поддържа лесно, лозите започват рано да раждат, гроздето узрява добре, а почвата може да се обработва на кръст. Тази резитба е подходяща за родовити сортове – Памид, Гъмза, Мавруд, Мискет червен, Широка мелнишка лоза, Сензо, Шевка, Димят, Керацуда, Юни блан и др. Тази формировката обаче е нискодобивна при по-голямо натоварване, огряването и проветряването се влошават и се създават условия за изресяване и за развитие на болести (мана и сиво гниене). Затруднява се пръскането, лозите са по-уязвими на слани и ниски зимни студове.

 

Резитбата стъпка по стъпка

 

При засаждането лозичката се реже на чеп с две очи. От тях нормално израстват две пръчки. На втората година по-горната се премахва през стария чеп, а долната се оставя на чеп с две очи. На третата година развилите се две пръчки се режат на чепове с по две очи. През същата година покарват 4 летораста. На четвъртата година се оставят 3-4 чепа, които дават началото на бъдещите рамена. През следващите години при необходимост се формират нови рамена чрез раздвояване на старите, като се използват някои лакомци. Плод се получава обикновено на 3-ата година. Ако лозичките са добре гледани и през първата година развият силни леторасти, на втората година може да се оставят два вместо един чеп. Тогава и плододаването се ускорява с една година.

При формирането на лозите по чашовидната резитба се извършва много внимателно филизене. При него се премахват излишните и с неподходящо разположение леторасти. Чеповете, с които започва формирането на рамената, трябва да бъдат симетрично разположени около стъблото.

 

Как се поддържа

 

Подържането на чашковидната формировка започва с премахване на лакомците и всички други ненужни леторасти. След това се изрязват пръчките върху миналогодишните чепове. По правило горната пръчка се премахва, като се реже през стария чеп, а по-долната се оставя наново на чеп с две очи. По такъв начин не се допуска бързо издигане на рамената и не се нанасят рани под оставения чеп. Този принцип се спазва при всички къси резитби с чепове.

Броят на оставените чепове трябва да бъде съобразен със силата на лозата. Когато лозата се засилва в сравнение с предната година, броят на чеповете се увеличава. Ако рамената са малко на брой, може вместо по един да се оставят на някои рамена по два чепа. В такъв случай двете пръчки върху миналогодишния чеп се режат на чепове. Полученото плодно звено се нарича заешки уши. На следващата година горният чеп се премахва изцяло заедно с двете пръчки на него, а нов чеп се оставя от пръчката на по-долния, като се спазва основният принцип на рязане. Не е целесъобразно да се оставят заешки уши на едно и също рамо всяка година. Обикновено те се редуват на различни рамена.

 

Как се снишават издигнати рамена при лозата

 

С течение на времето рамената се издигат твърде много, макар че резитбата е извършена правилно. Това затруднява загрибването на главините и правилното им поддържане. Поради това се налага издигнатите рамена да се снишават. За тази цел в основата на рамото при филизенето се запазва лакомец с подходящо разположение. При резитбата той се изрязва на едно око, а на следващата година от неговата пръчка се оставя чеп на две очи.

Старото рамо се прерязва с трион над новия чеп. Така започва формирането на ново рамо.

С премахването на старите рамена на главината се нанасят големи рани и се отнемат част от резервните й храни. Ето защо се препоръчва при ежегодните резитби да се отстранява само по едно рамо.

 

 | Views: 102 | Прочетено във Вестник за градината