Енциклопедия

Раздел Статии:

С какво да пръскаме овошките през септември 

С какво да пръскаме овошките през септември 

 

ЯБЪЛКИ И КРУШИ

 

През месец септември обикновено в овощната градина ябълките и крушите повече не се пръскат с химически средства. У нас обаче през някои години в отделните овощарски райони, особено когато първата половина на месеца е хубава, се установява засилен летеж на пеперудите от второто поколение на ябълковия плодов червей. Тези прояви са основание да се смята, че този неприятел развива и трето частично поколение. При проведените биологични изследвания това не е потвърдено.

В такива случаи, за да не се допусне повишаване на червивостта при късните сортове ябълки и круши се препоръчва да се проведе пръскане. Разрешени препарати са: АФЪРМ опти – 200 г/дка с работен разтвор 50-150 л/дка (карантинен срок 7 дни), ВАЗТАК НОВ 100 ЕК – 12,5 мл в 100 л вода/дка (карантинен срок 7 дни), ДЕЦИС 2,5 ЕК – 30 мл в 100 л вода/дка  (карантинен срок 7 дни), ДЕЛЕГАТ 250 ВГ – 30 г/дка с работен разтвор 100-120 л/дка (карантинен срок 7 дни), КАЛИПСО 480 СК – 20-25 мл в 100 л вода/дка  (карантинен срок 14 дни), РАНЕР 240 СК – 40 мл в 100 л вода/дка (карантинен срок 14 дни), СУПРЕСЕКТ ЕКСТРА – 15 мл в 100 л вода/дка  (карантинен срок 7 дни), ШЕРПА 100 ЕВ – 30 мл/дка  (карантинен срок 14 дни).

Към края на месец септември по крушовите дървета, нападнати от обикновената крушова листна бълха, се развива последното поколение на този неприятел. Възрастните форми от него остават да зимуват под кората на нападнатите дървета или под опадалите листа. За да се намали този зимуващ запас от бълхи се препоръчва, при късните сортове круши, а при по-ранните след беритбата, да се направи пръскане. Разрешени препарати са: ВАЗТАК НОВ 10 ЕК – 20 мл в 100 л вода/дка (карантинен срок 7 дни), ДЕЦИС 2,5 ЕК  – 40 мл в 100 л вода/дка (карантинен срок 7 дни), ДЕЛЕГАТ 250 ВГ – 30 г/дка с работен разтвор 100-120 л/дка (карантинен срок 7 дни), МОВЕНТО 100 ЕК – 120-150 мл в 100 л вода/дка (карантинен срок 21 дни).

В районите със смесени насаждения, след беритбата на плодовете на късните сортове праскови, пеперудите от последното поколение на източния плодов червей излитат и снасят яйцата си по дюлите, късните круши и мушмулите. При установяване на летеж на пеперуди и повреди по плодовете е необходимо да се пръска. Препаратите за ябълковия плодов червей са одобрени и за източния плодов червей.

 

КОСТИЛКОВИ ОВОЩНИ ВИДОВЕ

 

Късно кафяво гниене по праскови, нектарини, сливи. Разрешени препарати са: ИНДАР 5 ЕВ – 150 мл/дка с работен разтвор 50-100 л/дка. Максимално 4 приложения през 10 дни до беритбена зрялост (карантинен срок за праскови, нектарини и  сливи 3 дни), КАРАМАТ 2,5 ЕВ – 300 мл/дка с работен разтвор 50-150 л/дка. Максимално пръскания 4 броя с интервал 10 дни до началото на зреене на плодовете (карантинен срок  3 дни).  ЛУНА ЕКСПИРИАНС – 63-75 мл/дка (карантинен срок 7 дни), СИСТАН 20 ЕВ – 12,5- 30 мл/дка с работен разтвор 50-100 л/дка. Максимално 2 приложения с интервал 10 дни (карантинен срок 7 дни), СИСТАН ЕКОЗОМ ЕВ – 65-200 мл/дка (карантинен 7 дни).

През месец септември опасен неприятел  по прасковите и нектарините е източния плодов червей. Третира се с един от препаратите разрешени за ябълковия и сливовия плодов червей, както и с АВАНТ 150 СК – 34 мл/дка (карантинен срок 7 дни).  

 

 | Views: 306 | Прочетено във Вестник за градината