Енциклопедия

Раздел Статии:

С какво да пръскаме овошките през август 

С какво да пръскаме овошките през август 

ЯБЪЛКИ И КРУШИ

 

Август е горещ месец, с високи температури и малко валежи. При такива условия струпясването не се развива и не се пръска. При ябълките и крушите през този месец продължава развитието на второто поколение на ябълковия плодов червей. Това поколение е по-многочислено и по-опасно. То може да причини значителни увреждания по нарастващите плодове. През месец август срещу този неприятел се провеждат две пръскания – първото в началото или към средата на месеца, второто –  през втората половина или към края на месеца. Пръска се при максимален летеж на пеперудите, което е и началото на излюпване на гъсеничките. Летежът на пеперудите се влияе силно от метеорологичните условия и климатичните фактори в съответните райони на страната. В практиката овощарите пръскат при установяване на нови вгризвания в плодовете, включително и тези опадали по земята и също при появата по плодовете на така наречените  “черни главички” (това са яйца, в които има напълно развита гъсеничка, готова за излюпване). Най-добре е обаче за точните дати на пръскането да се използват данните, обявени от съответните агрономически служби в дадения район.

Разрешени препарати за ябълковия плодов червей са: АФЪРМ ОПТИ – 200 г/дка с работен разтвор 50-150 л/дка (карантинен срок 7 дни), ВАЗТАК НОВ 100ЕК – 12,5 мл в 100 л вода/дка (карантинен срок 7 дни), ДЕЦИС 2,5ЕК – 30 мл в 100 л вода/дка  (карантинен срок 7 дни), ДЕЛЕГАТ 250ВГ – 30 г/дка с работен разтвор 100-120 л/дка (карантинен срок 7 дни), КАЛИПСО 480СК – 20-25 мл в 100 л вода/дка  (карантинен срок 14 дни), РАНЕР 240СК – 40 мл в 100 л вода/дка (карантинен срок 14 дни), СИНЕЙС 480СК – 20-30 мл от препарата в 100 л вода с работен разтвор 100-125 л/дка (карантинен срок 7 дни), СУПРЕСЕКТ ЕКСТРА – 15 мл в 100 л вода/дка  (карантинен срок 7 дни), ШЕРПА 100ЕВ – 30 мл/дка  (карантинен срок 14 дни).

При засилена поява на крушовата листна бълха по крушите третирайте с ВАЗТАК НОВ 10ЕК – 20 мл в 100 л вода/дка (крантинен срок 7 дни), ДЕЦИС 2,5ЕК – – 40 мл в 100 л вода/дка (крантинен срок 7 дни), ДЕЛЕГАТ 250ВГ – 30 г/дка с работен разтвор 100-120 л/дка (крантинен срок 7 дни), МОВЕНТО 100ЕК – 120-150 мл в 100 л вода/дка (крантинен срок 21 дни), МАСАЙ ВП – 25 г/дка (крантинен срок 30 дни).

Калифорнийска щитоносна въшка. През месец август се развива второто поколение на този опасен неприятел. Пръка се при масовото раждане на ларвите, които излизат изпод майчиния щит и се разпълзяват по клонките и плодовете. Разрешени препарати са: КЛОУЗЪР 120СК – 40 мл/дка с работен разтвор 150 л/дка. Еднократно приложение при масово раждане на ларвите (карантинен срок 21 дни).  ДЕЦИС 2,5ЕК – 40 мл в 100 л вода/дка (крантинен срок 7 дни).

 

КОСТИЛКОВИ ОВОЩНИ ВИДОВЕ

 

Болести

 

Късно кафяво гниене. Разрешени препарати са: ИНДАР 5ЕВ – 150 мл/дка с работен разтвор 50-100 л/дка за праскови, нектарини,  сливи. Максимално 4 приложения през 10 дни (крантинен срок 3 дни), КАРАМАТ 2,5ЕВ – 100 мл/дка с работен разтвор 50-150 л/дка за нектарини, сливи, праскови. Максимално пръскания 4 броя с интервал 10 дни (крантинен срок  3 дни).  ЛУНА ЕКСПИРИАНС – 63-75 мл/дка за праскови и нектарини (крантинен срок 7 дни), пролектус 50ВГ – 120 г/дка с работен разтвор 50-150 л/дка за  праскови и нектарини (карантинен срок 1 ден), СИСТАН 20ЕВ – 12,5- 30 мл/дка с работен разтвор 50-100 л/дка за праскови и нектарини.  Максимално 2 приложения с интервал 10-14 дни (крантинен срок 7 дни), СИСТАН ЕКОЗОМ ЕВ – 65-200 мл/дка за праскови и нектарини (крантинен 7 дни), ТИРАМ 80ВГ – 300 г/дка (карантинен срок 21 дни).

Брашнеста мана. Праскови и нектарини. Разрешени препарати: ИНДАР 5ЕВ и КАРАМАТ 2,5ЕВ. Прилагат се в същата доза и по същия начин, както срещу късното кафяво гниене. ЛУНА ЕКСПИРИАНС – 50 мл/дка (крантинен срок 7 дни), РИТУАЛ – 32-60 мл/дка с работен разтвор 80-100 л/дка (карантинен срок 7 дни), СЕРКАДИС – 15 мл/дка с работен разтвор 30-120 мл/дка. Максимално приложение 3 пъти през 10 дни (карантинен срок 21 дни). СИСТАН 20ЕВ – 15-36 мл/дка с работен разтвор 50-120 л/дка (карантинен срок 7 дни), СИСТАН ЕКОЗОМ ЕВ – 65-200 мл/дка (карантинен срок 7 дни).

 

Неприятели

 

Източен плодов червей и прасковен клонков молец (анарзия). Разрешени препарати са: АВАНТ 150ЕК – 33 мл/дка (карантинен срок 7 дни), АФЪРМ ОПТИ – 200-225 г/дка с работен разтвор 50-150 л/дка (карантинен срок 14 дни), ВАЗТАК НОВ 100ЕК – 12,5 мл в 100 л вода/дка (карантинен срок 7 дни), ДЕЛЕГАТ 250ВГ – 30 г/дка с работен разтвор 100-120 г/дка. Еднократно приложение (карантинен срок 7 дни). ДЕЦИС 2,5 – 40 мл в 100 л вода/дка (карантинен срок 7 дни), РАНЕР 240СК – 30 мл в 100 л вода/дка (карантинен срок 14 дни).

 

 | Views: 449 | Прочетено във Вестник за градината