Енциклопедия

Раздел Статии:

С какво да пръскаме лозичките през юни

През този месец – в зависимост от атмосферните условия, следва да се направят някои много важни пръскания на лозичките.

 

БОЛЕСТИ

 

Мана – прояви на болестта може да има и през целия месец юни. Пръска се, за да се опази новият прираст на леторастите и чепките с нарастващите гроздови зърна. Разрешени препарати са: АКРОБАТ ПЛЮС ВГ – 200 г/дка (карантинен срок 28 дни), АКРОБАТ Р – 250 г в 100 л вода/дка (карантинен срок 28 дни), АРМЕТИЛ М – 250 г в 100 л вода/дка (карантинен срок 20 дни), ВАЛБОН – 180-200 г/дка с работен разтвор 100-120 л/дка. Максимален брой приложения 1-6 с интервал 10-12 дни (карантинен срок 28 дни); ГАЛБЕН 8 М65ВП – 250 г в 100 л вода с работен разтвор 20-40 л/дка (карантинен срок 28 дни), ДЕЛАН 700ВГ – 50 г в 100 л вода/дка (карантинен срок 20 дни), ДЕЛАН ПРО – 300 мл/дка с работен разтвор 20-120 л/дка. Максимален брой приложения 4 с интервал 10-12 дни при винени сортове (карантинен срок 42 дни), ДЕСПИНА – 200 г/дка с работен разтвор 20-100 г/дка. Максимално 4 пръскания през 10-12 дни (карантинен срок 30 дни); ДРАГО – 76-160 г в 100 л вода/дка (карантинен срок 20 дни), ЕЛЕКТИС 75ВГ – 180 г в 100 л вода/дка (карантинен срок 28 дни), КАБРИО ТОП – 150 г/дка при интервал на третиране 7-10 дни и 200 г/дка през 10-14 дни (карантинен срок 28 дни), КАТАНГА МАН – 90-350 г/дка с работен разтвор 30-70 л/дка (карантинен срок 28 дни), КУПРОСЕЙТ – 150 г в 100 л вода/дка (карантинен срок 20 дни), КУПРОЦИН СУПЕР М – 200 г в 100 л вода/дка (карантинен срок 20 дни), ЛЕЙМАЙ – 37,5 мл/дка с работен разтвор 10-100 л/дка. Максимален брой пръскания 2 през 10 дни (карантинен срок 28 дни); МАГМА ТРИПЪЛ – 90-300 г/дка с работен разтвор 30-100 л/дка. Максимално 3 пръскания с интервал 10-14 дни (карантинен срок 28 дни), МАНФИЛ 75ВГ – 210 г/дка (карантинен срок 28 дни), МАНФИЛ 80ВП – 200 г/дка. Прилага се до затваряне на грозда (карантинен срок 28 дни); МЕДЕН ОКСИХЛОРИД 50ВП – 250 г в 100 л вода/дка (карантинен срок 14 дни), МЕДЕЯ ЕКСТРА 350СК (карантинен срок 28 дни), МЕЛОДИ КОМПАКТ 49ВГ – 150-175 г/дка с работен разтвор 100 л/дка (карантинен срок 21 дни), МИКАЛ ФЛАШ – 300 г в 100 л вода/дка с работен разтвор 30-100 л/дка (карантинен срок 20 дни), МОКСИМАТ 505ВГ – 240-300 г/дка с работен разтвор 30-60 л/дка. Максимално 4 пръскания през 7-10 дни (карантинен срок 28 дни); МОМЕНТУМ ЕКСТРА ВГ – 300 г/дка с работен разтвор 40-100 л/дка (карантинен срок 40 дни), ПЕНКОЦЕБ 75ВГ – 210 г/дка (карантинен срок 28 дни), ПЕНКОЦЕБ 80ВГ – 200 г/дка (карантинен срок 28 дни), пергадо Д – 140-200 г/дка  с работен разтвор 15-100 л/дка. Максимален брой приложения 4 пъти – в началото и във фенофазата, когато зърната се събират и гроздът се затваря, с интервал 8-12 дни (карантинен срок 42 дни); ПЕРГАДО Ф45ВГ – 200 г в 100 л вода/дка (карантинен срок 28 дни), ПОЛИРАМ ДФ – 200 г в 100 л вода/дка (карантинен срок 28 дни), ПРОФАЙЛЪР 71,1 ВГ – 200-225 г/дка. Максимален брой пръскания 2 през 12-14 дни. Може да се използва през критичния за болестта период (карантинен срок 21 дни); ПРОФИЛУКС – 200 г/дка с работен разтвор 20-100 л/дка – 4 пръскания през минимум 10-12 дни. Покритие до края на цъфтежа (карантинен срок 30 дни); РУМБА 35СК – 350 г в 100 л вода/дка (карантинен срок 14 дни), СИМБАЛ ФЛОУ – 50 мл/дка с работен разтвор 15-100 л/дка, максимално 6 приложения в интервал 7 дни (карантинен срок 14 дни), СОЛОФОЛ – 188 г/дка с работен разтвор 15-100 л/дка. Максимално брой приложения 7 с интервал 7 дни от първите пръскания до края на цъфтежа (карантинен срок 28 дни); СФИНКС ЕКСТРА – 180 г/дка (карантинен срок 28 дни), ФОЛДЪР 80ВГ – 150 г/дка с работен разтвор 30-100 л/дка при винени сортове. Максимално 10 пръскания през 7 дни (карантинен срок 28 дни); ФОЛОУ 80ВГ – 187,5 г/дка с работен разтвор 40-100 л/дка за винени сортове. Максимално 8 приложения през 10-14 дни (карантинен срок 28 дни); ШАВИТ Ф72ВДГ – 200 г в 100 л вода/дка (карантинен срок 20 дни).

Брашнеста мана (оидиум) – в районите с благоприятни за развитието на болестта климатични условия пръскането продължава и през юни. Разрешени препарати са: АКОИДАЛ ВГ – 250 г в 100 л вода/дка (карантинен срок 20 дни), БАМПЕР 25ЕК – 20 мл в 100 л вода/дка (карантинен срок 30 дни), ИНДАР 5ЕВ – 75 мл/дка с работен разтвор 100 л/дка (карантинен срок 28 дни), КАБРИО ТОП – 200 г в 100 л вода/дка при пръскане през 10-14 дни (карантинен срок 28 дни), КАРАМАТ 2,5ЕВ – 150 мл/дка с работен разтвор 100 л/дка. Максимално 4 приложения през 10-14 дни (карантинен срок 28 дни), КОЛИС СК – 30-40 мл/дка с работен разтвор 20-100 л/дка (карантинен срок 28 дни), КУСАБИ – 30 мл/дка с работен разтвор 70-100 л/дка. Максимален брой пръскания 1-2 през 14 дни (карантинен срок 28 дни). КУСТОДИЯ – 75 мл/дка с работен разтвор 50-100 л/дка, максимално 2 приложения през 10-14 дни (карантинен срок 21 дни). Прилага се при винени сортове; ЛУНА ЕКСПИРИАНС – 12-40 мл/дка при винени сортове (карантинен срок 14 дни), МЕДИНА 20ЕВ – 24 мл/дка с работен разтвор 100 л/дка (карантинен срок 14 дни), МИКЛОФИЛ – 20-60 мл/дка с работен разтвор 50-100 л/дка. Максимално 2 приложения през 10-14 дни (карантинен срок 15 дни), МИША 20ЕВ – 24 мл/дка (карантинен срок 14 дни), ОРИУС – 40 мл/дка (карантинен срок 35 дни), ПАСУЪРД 25ВГ (карантинен срок 14 дни), РИЗА 25ЕВ – 40 мл/дка с работен разтвор 40-100 л/дка (карантинен срок 14 дни), РИТУАЛ – 20-60 мл/дка с работен разтвор 50-100 л/дка. Максимално 2 приложения през 10-14 дни (карантинен срок 15 дни), систан 20 ЕВ – 14-28 мл/дка с работен разтвор 50-100 л/дка (карантинен срок 14 дни), СИСТАН ЕКОЗОМ ЕВ – 20-150 мл/дка (карантинен срок 14 дни), СОЛФОЛИКИД – 300 мл/дка (карантинен срок 20 дни), СПИРОКС – 60 мл/дка с работен разтвор 100 л/дка. Максимален брой приложения 4 в интервал 7-16 дни. ПАЛЕНДО ЕКСТРА – 25 м/дка. Максимално приложение 3 през 10-14 дни (карантинен срок 30 дни), ФОЛИКУР 250ЕВ – 40 мл/дка (карантинен срок 21 дни), ШАВИТ Ф72ВДГ  – 200 г/дка (карантинен срок 20 дни).

 

НЕПРИЯТЕЛИ

 

Летежът на пеперудите на шарения гроздов молец обикновено започва през втората половина на юни и завършва към края на юли. Пеперудите от това поколение снасят яйцата си по ягоридата. Гъсеничките повреждат зърната с големина на грахово зърно, като ги нагризват и изгризват вътрешността им. Разрешени препарати за гроздовите молци са: АВАНТ 150ЕК – 25 мл/дка (карантинен срок 10 дни), ВАЗТАК НОВ 100ЕК – 12,5 мл в 100 л вода/дка (карантинен срок 14 дни), ДЕЦИС 2,5ЕК – 40 мл в 100 л вода/дка (карантинен срок 7 дни), МАГЕОС – 10 г/дка с работен разтвор 40-80 л/дка за шарен гроздов молец и еднопоясен гроздов молец. Максимален брой приложения 2 с интервал 7-10 дни (карантинен срок 14 дни), РАДИАНТ 120СК – 20-30 г/дка с работен разтвор 40-120 л/дка. Еднократно приложение във фенофази: младите завръзи започват да наедряват; цветовете опадат – до омекване на зърната. Карантинен срок 7 дни. РАНЕР 240СК – 40 мл в 100 л вода/дка. Двукратно третиране през 14 дни (карантинен срок за трапезно грозде 7 дни, за винено 14 дни), ЦИТРИН МАКС – 5 мл/дка (карантинен срок 21 дни), ШЕРПА 100ЕК – 40 мл/дка (карантинен срок 7 дни).

Жълт лозов акар – разрешени препарати: ЕНВИДОР 240СК – 40 мл/дка (карантинен срок 14 дни).

 

 | Views: 445 | Прочетено във Вестник за градината