Енциклопедия

Раздел Статии:

С какво да пръскаме зеленчуците през март

С какво да пръскаме зеленчуците през март

Понастоящем в някои отрасли на земеделското производство, като зеленчуци, овощни дървета, лози и плодни храсти за опзване на културите от опасни болести и пнеприятели освен химически средства се прилага и друг по-нов начин. Отглеждат се селекционирани сортове, устойчиви на една или друга опасна болест или даден неприятел. В практиката обаче има доста култури и немалък брой болести по тях, при които този начин по не се прилага, най-вече поради липса на подходящи сортове. В такива случаи при необходимост от третиране се използват разрешени за употреба препарати. Новите препарати са по-слабо отровни, след пръскането се разграждат бързо и имат по-къс карантинен срок, нямат опасни остатъчни количества.

 

БОЛЕСТИ

 

При зеленчуковите култури разрешени препарати за картофената мана по доматите са: Акробат плюс ВГ – 200 г/дка (карантинен срок 14 дни), Винкер 200 г/дка (карантинен срок 7 дни), Зоксис 250 СК – 70-80 мл/дка с работен разтвор 80 л/дка (карантинен срок 3 дни), Корсейт 60 ВГ – 20-30 г/дка с работен разтвор 50-130 л /дка (карантинен срок 3 дни),  Купертин М – 400 г/дка (карантинен срок 14 дни), Манфил 75 ВГ – 210 г/дка (карантинен срок 3 дни), Меден оксихлорид 50 ВП – 250 г в 100 л вода/дка (карантинен срок 14 дни), Мелоди компакт 49 ВГ – 185 г/дка с работен разтвор 60-100 л/дка. Максимален брой приложения 4 с интервал 7-14 дни (карантинен срок 20 дни), Нориос 250 СК – 70-80 мл/дка с работен разтвор 80 л/дка за (карантинен срок 3 дни), Пенкоцеб 75 ВГ – 210 г/дка (карантинен срок 3 дни), Симбал флоу – 50 мл/дка с работен разтвор 15-60 л/дка.  Максимално 5 приложения през 5 дни (карантинен срок 3 дни). Сфинкс екстра – 180 г/дка (карантинен срок 7 дни).

Краставици, тиквички, корнишони – Мана (кубинска). Разрешени са: Алиет флаш – 300 г/дка с работен разтвор 30-100 л/дка (карантинен срок 4 дни), Галбен 8 М 65 ВП – 250 г в 100 л вода/дка с работен разтвор 20-40 л/дка (карантинен срок 15 дни), Зоксис 250 СК – 70-80 мл/дка с работен разтвор 80 л/дка. Приложение през 5-7 дни (карантинен срок 3 дни). Препаратът е одобрен и за болестта аскохитоза. Инфинито СК – 120-160 мл мл/дка  при краставици, тиквички  (карантинен срок 3 дни), Корсейт 60 ВГ – 20-30 г/дка с работен разтвор 50-130 л/дка за краставици и тиквички (карантинен срок 3 дни), Нориос 250 СК – 70-80 мл/дка с работен разтвор 80 л/дка. Интервал на приложение 5-7 дни (карантинен срок 3 дни). Препаратът е одобрен и за болестта аскохитоза.

Брашнеста мана. Разрешени препарати са: Байфидан 250 ЕК – 20 мл в 100 л вода/дка с работен разтвор 100 л/дка. Максимално 3 пръскания през 8 дни  (карантинен срок 7 дни). Домарк 10 ЕК – 50 мл/дка с работен разтвор 50-100 л/ка  (карантинен срок 7 дни). Максимално 2-3 пръскания през 7-12 дни. Зоксис 250 СК – 70 мл/дка с работен разтвор 80 л/дка Приложение до 2 пъти през 7-10 дни (карантинен срок 3 дни). Индар 5 ЕВ – 100 мл/дка с работен разтвор 40-100 л/дка. Максимално 3 приложения през 8 дни (карантинен срок 3 дни). Карамат 2,5 ЕВ – 200 мл/дка с работен разтвор 40-100 л/дка за краставици, тиквички. Максимално 3 приложения с интервал 8 дни (карантинен срок 3 дни). Колис СК – 40-50 мл/дка с работен разтвор 50-100 л/дка. Максимално 2 пръскания през 7-10 дни (карантинен срок 3 дни). Миклофил – 20-60 мл/дка с работен разтвор 50-100 л/дка. Максимално приложения 3 пъти с интервал 7-10 дни (карантинен срок 7 дни). Систан 20 ЕВ – 18,8- 37,5 мл/дка с работен разтвор 50-100 л/дка. Максимално 3 приложения през 8 дни (карантинен срок 3 дни), Систан екозом ЕВ – 65-165 мл/дка (карантинен срок 3 дни), Флинт макс 75 ВГ – 20 г/дка (карантинен срок 3 дни), Ритуал – 20-60 мл/дка с работен разтвор 50-100 л/дка. Максимално приложение 3 пъти през 7-10 дни (карантинен срок 7 дни), Норис 250 СК – 70 мл/дка с работен разтвор 80 л/дка (карантинен срок 3 дни). Приложение през 7-10 дни.

 

НЕПРИЯТЕЛИ

 

Оранжерийна белокрилка. Разрешени препарати са: Актара 25 ВГ – 30 г в 100 л вода/дка при домати и краставици. Еднократно приложение при поява на неприятеля (карантинен срок 3 дни). Вазтак нов 100 ЕК – 30 мл в 100 л вода/дка (карантинен срок 7 дни, за пипер – 14 дни), децис 2,5ЕК – 50 мл в 100 л вода/дка (карантинен срок 3 дни на полето), Децис 100 ЕК – 10,5-17,5 мл/дка (карантинен срок 3 дни), Клоузър 120 СК – 20 мл/дка с работен разтвор 50-150 л/дка. за домати, пипер и патладжан на открито. Максимално 2 приложения с интервал 7 дни при поява на първите белокрилки. При по-силно нападение се пръска еднократно с 40 мл/дка с работен разтвор 50-150 л/дка (карантинен срок 1 ден). Конфидор енерджи ОД – 80 мл/дка с работен разтвор 100 л/дка (карантинен срок 3 дни), Моспилан 20 СП – 20 мл в 100 л вода/дка (карантинен срок 3 дни). Моспилан 20 СГ – 35-40 г/дка (карантинен срок на открито 7дни). Натюр брейкър (пиретринов препарат) – 75 мл/дка с работен разтвор 80-100 л/дка (карантинен срок 1 ден). Санмайт 20 ВП – 75 мл за 100 л вода/дка (карантинен срок 7 дни). Протеус о-тек – 50-60 мл/дка в 100 л вода (карантинен срок 3 дни).

Доматен листоминиращ молец. Разрешени препарати: Авант 150 ЕК – 25 мл/дка (карантинен срок 3 дни), Афърм 095 СГ – 150 г/дка (карантинен срок 3 дни), Алверде 240 СК – 100 мл в 100 л вода/дка (карантинен срок 3 дни), Децис 2,5ЕК – 50 мл в 100 л вода/дка. За минимална употреба (карантинен срок  3 дни).  Конфидор енерджи  – 80 мл/дка с работен разтвор 100 л/дка (карантинен срок 3 дни). Уорант 20 СЛ – 50мл/дка с работен разтвор 100 л/дка. Максимално 2 приложения през 14 дни (карантинен срок 3 дни). Моспилан 20 СП – 20 мл/дка в 100 л вода (карантинен срок 3 дни). За минимална употреба!

Листоминиращи мухи. Разрешени препарати: Вазтак нов 100 ЕК – 30 мл/дка с работен разтвор 100 л/дка (карантинен срок за пипер 14 дни, за домати, краставици и фасул 7 дни), Вертимек 018 ЕК – 100 мл/дка (карантинен срок 3 дни).

Нощенки. У нас най-често повреди по зеленчуковите култури причиняват памуковата, зелевата, гамозначната, зимната, малката полска и други нощенки. При необходимост от пръскане прилагайте следните препарати: Авант 150 ЕК – 25 мл/дка за памукова и 17 мл/дка за зелева нощенка. Карантинен срок 3 дни. Амплиго 150 ЕК – 40 мл/дка с работен разтвор 20-100 л/дка за памукова нощенка по домати. Максимално 2 приложения през 7 дни (карантинен срок 3 дни). Афърм 095 СГ – 150 г/дка за памукова нощенка по домати (карантинен срок 3 дни). Децис 2,5 ЕК – 50-70 мл/дка, Магеос – 7 г/дка с работен разтвор 40-80 л/дка срещу нощенки по краставици (карантинен срок 3 дни).

Ако искате да изберете биопрепарат за растителна защита, НАТИСНЕТЕ ТУК

 | Views: 260 | Прочетено във Вестник за градината