Енциклопедия

Раздел Статии:

Стъпка по стъпка към перфектната морава

Стъпка по стъпка към перфектната морава

Да подберем подходящи тревни смески е един от най-важните моменти за създаването на красив и качествен тревен килим. За да получим очаквания резултат, трябва да са налице и подходящите условия на месторастене, от една страна, и от друга да знаем по какъв начин ще се поддържа (интензивно или екстензивно) и съответно как ще се използва зелената площ. Създаването на монокултури не е за предпочитане, защото те са изключително нетрайни и обикновено се използват зa временни, изложбени и други площи за бърз ефект. Те са предразположени към болести и изискват специално внимание.

 

Смесените посеви издържат, правят здрав и плътен чим

 

Смесените култури се предпочитат, тъй като имат редица предимства, а именно допълват се различните видове по темп на растеж и дълговечност, всестранно оползотворяване на веществата в почвата според техните нужди, имат по-голяма екологична пластичност и съответно по-голяма устойчивост на съобществата, а също така и изграждането на плътен и здрав тревен чим. Основните тревни видове, които се използват, са ливадна метлица (Роа pratensis), червена власатка (Festuca rubra), английски райграс (Lolium perenne), обикновена полевица (Agrostis tenuis) и овча власатка (Festuca ovina). Във всяка тревна смеска е отбелязано процентното съдържание на всеки от вида, който участва в нея, и се подбира такава, която ще отговаря на изискванията на нашия двор. Добре е тревните смески да се купуват от специалист, за да се оправдаят очакванията ни.

 

Сее се в тихо и безветрено време

 

Равномерното и качествено засяване на семената става механизирано с ръчни сеялки. С малко старание обаче това може да се постигне и ръчно. Преди да пристъпим към сеенето, е необходимо семената добре да се смесят в смеската.

Нормата е 30 кг/дка. Засяването се прави при тихо и безветрено време. Попадналите на повърхността семена е нужно да се заровят, за да не се превърнат в храна за птиците или мравките. Това става основно по два начина – с гребло, като семената се набиват в земята на около 1-2 см дълбочина или върху тях се разпръсва фина почва с дебелина 1 см и се подравнява пак с гребло. После теренът се валира и се полива. След време, когато посевът започне да се зеленее, се вижда къде тревата пониква по-слабо и там се засява повторно.

 

Кога се засява

 

Най-благоприятният сезон за посев е пролетта или така нареченото ранно пролетно засяване от март-април до средата на май. Независимо от все още ниските температури на почвата, които забавят покълването на семената, наличието на влага в почвата по това време благоприятства за набъбването и поникването на семената. Ранното пролетно засяване се препоръчва за бавно растящи видове, за да се избегне измръзването на младите кълнове. Късното пролетно засяване се препоръчва за сенчестите места и при редовно поливане. При есенното засяване (септември-октомври) нараства рискът от пълни загуби поради недостатъчното време семената да се развият. То трябва да се извършва при температура, не по-ниска от 5-7°С. При добра интензивна поддръжка и поливане сеенето може да се извърши през целия период от март до октомври, и най-вече времето между май и август при тези условия.

 

За да си изберете подходящи тревни смески, НАТИСНЕТЕ ТУК

 

 | Views: 112 | Прочетено във Вестник за градината