Енциклопедия

Раздел Статии:

Станете селeкционери на цветя

Станете селeкционери на цветя

В природни условия опрашването на растенията се прави от насекомите, които прелитат от цвят на цвят. Резултатът от такова опрашване зависи от случая. Ако се опрашват специално отбрани растения, може да се повлияе на формата и окраската на цветовете, които ще се появят в потомство. Техниката на опрашването не е сложна, особено при растенията с такива големи цветове, каквито имат хибискусът и лилиумът, при които женският плодник и мъжките тичинки с жълт прашец са лесно различими.

 

Опрашването се извършва по следния начин:

 

  1. Събиране на прашеца. От цвета, който сте избрали да бъде бащин, изрежете тичинките или тръбичката с тичинките и плодника на хибискуса в момента, когато прашникът на тичинките се спука и прашецът се покаже навън.
  2. Опрашване. Изрежете тичинките на цвета, който сте избрали да бъде майчин. Направете това преди да са се разпукали прашниците. Нанесете прашеца от първия цвят на върха на плодника на втория цвят. Не пипайте прашника и плодника с ръце, за да не пренесете някаква инфекция.
  3. Изолация. Облечете с полиетиленов плик опрашеният цвят, за да не допуснете попадането на чужд прашец. По-късно на опашения цвят се изрязват плодовете. А получените от тях хибридни растения имат нова форма или багра.
 | Views: 371 | Прочетено във Вестник за градината