Енциклопедия

Раздел Статии:

Септемврийски грижи за цветните лехи

Септемврийски грижи за цветните лехи

През септември грижите, които трябва да положите за многогодишните растения, не са сложни. Поддържайте почвата около тях в рохкаво и чисто от плевели състояние. Прецъфтелите многогодишни цветя трябва да се почистят, като стъблата им се изрязват до основата, запазват се само листните розетки. Ако времето през месеца е много сухо, всички растения трябва да бъдат полети.

Лехите, на които едногодишните цветя вече загиват, трябва да се почистят от растителните остатъци. Почвата се прекопава дълбоко и обогатява с органични торове – прегорял оборски тор или компост. Може да използвате и полуразложен тор, но само ако възнамерявате да засаждате растения, които няма да пострадат от кореново гниене, като астрите, например. Буците пръст не се разбиват и повърхността не се заравнява с гребло. Така студът прониква дълбоко и загиват много от вредителите по културните расетиня и коренищата на плавелите. Дълбоко прониква и водата от валежите, която растенията ще използват и ще устоят на засушаванията,  а буците ще се разрушат.

 

 | Views: 184 | Прочетено във Вестник за градината