Енциклопедия

Раздел Статии:

Препоръчителни срокове за сеитба на зеленчуците

Ориентировачни срокове за сеитба на разсади и засаждане на открито на ранни зеленчуци, както и за сеитба на разсади за отглеждане на зеленчуци в оранжерии с пластмасово покритие

 

РАННИ ЗЕЛЕНЧУЦИ, ОТГЛЕЖДАНИ НА ОТКРИТО

 

СЕИТБА

 

Южна България

 

Домати

Пипер

Патладжан

Краставици

Зеле (без пикиране)

Зеле (с пикиране)

Салати

1-10 февруари

20 януари – 5 февруари

20 януари – 5 февруари

20-30 март

1-10 февруари

20-30 януари

1 февруари – 15 март (Сеят се на етапи – през 1 седмица)

 

Северна България

 

Домати

Пипер

Патладжан

Краставици

Зеле (без пикиране)

Зеле (с пикиране)

Салати

10-20 февруари

30 януари – 15 февруари

30 януари – 15 февруари

1-10 април

5-15 февруари

25 януари – 10 февруари

10 февруари – 20 март (Сеят се на етапи – през 1 седмица)

 

ЗАСАЖДАНЕ

 

Южна България

 

Домати

Пипер

Патладжан

Краставици

Зеле (без пикиране)

Зеле (с пикиране)

Салати

след 22-25 април

след 22-25 април

след 22-25 април

15-30 април

20-30 март

20-30 март

след 15 март

 

Северна България

 

Домати

Пипер

Патладжан

Краставици

Зеле (без пикиране)

Зеле (с пикиране)

Салати

след 28-30 април

след 28-30 април

след 28-30 април

25 април – 10 май

25 март – 10 април

25 март – 10 април

след 20 март

 

ЗЕЛЕНЧУЦИ, ОТГЛЕЖДАНИ В ОРАНЖЕРИИ С ПЛАСТМАСОВО ПОКРИТИЕ

 

СЕИТБА

 

Най-южните райони

 

Оранжерии с единично покритие

 

Домати

Пипер

Патладжан

Краставици

21-31 януари

10-20 януари

10-20 януари

1-15 март

 

Оранжерии с двойно покритие

 

Домати

Пипер

Патладжан

Краставици

10-20 януари

1-10 януари

1-10 януари

20-28 февруари

 

Оранжерии с тройно покритие

 

Домати

Пипер

Патладжан

Краставици

1-10 януари

20-31 декември

20-31 декември

12-18 февруари

 

Южна България

 

Оранжерии с единично покритие

 

Домати

Пипер

Патладжан

Краставици

1-10 февруари

21-31 януари

21-31 януари

10-25 март

 

Оранжерии с двойно покритие

 

Домати

Пипер

Патладжан

Краставици

21-31 януари

10-20 януари

10-20 януари

1-15 март

 

Оранжерии с тройно покритие

 

Домати

Пипер

Патладжан

Краставици

10-20 януари

1-10 януари

1-10 януари

20-25 февруари

 

Северна България

 

Оранжерии с единично покритие

 

Домати

Пипер

Патладжан

Краставици

7-20 февруари

1-10 февруари

1-10 февруари

1-10 април

 

Оранжерии с двойно покритие

 

Домати

Пипер

Патладжан

Краставици

1-10 февруари

21-31 януари

21-31 януари

15-30 март

 

Оранжерии с тройно покритие

 

Домати

Пипер

Патладжан

Краставици

21-31 януари

10-20 януари

10-20 януари

1-15 март

 

 

 

 | Views: 2069 | Прочетено във Вестник за градината