Енциклопедия

Раздел Статии:

Сега късните домати се нуждаят от особено внимание

Сега късните домати се нуждаят от особено внимание

В по-топлите райони на страната успешно се отглеждат късни домати на открити площи. Обикновено семената се сеят в началото на юни, разсадът се изнася в средата на юли, а в края на август растенията масово цъфтят.

Особено важно за късните домати е стриктното спазване на агротехниката – избор на подходящите сортове, отглеждане на качествен разсад, подготовка на площта, върху която ще се отглеждат, и полагане на грижи, след като заемат постоянното място.От всичко това зависи добрият добив. Сезонът изисква да се обърне сериозно внимание на редовното поливане, да не се допусне засушаване, което ще предизвика опадане на цветовете и завръзите, върхово гниене и др. Поливането трябва да се избягва през горещите часове на деня, най-добре е сутрин. Трябва да подхраните навреме 1-2 пъти с азотен тор. Може да ползвате и  разтворен в поливната вода оборски тор. Доматите на колове или на телена конструкция се колтучат редовно, оставят се на растенията две стъбла. Върховете им се прекършват през септември. На отглежданите безколови сортове се премахват само първите разклонения. Окопават се неколкократно, за да се подобри въздушдушния обмен  на почвата, когато се образува почвена кора. При поява на болести и неприятели трябва да се води своевременна борба. Беритбите са през септември. Преди падането на сланите избистрените домати се обират, сортират, поставят се само здравите в щайги и се нареждат в подходящо помещение, където температурата се задържа на 12-16ºС,  има умерена влажност на въздуха не се допуска  пряка слънчева светлина. Така запазени, доматите могат да дочакат и Коледа.

 

 | Views: 185 | Прочетено във Вестник за градината