Енциклопедия

Раздел Статии:

Растителна защита на овошките през март

Растителна защита на овошките през март

ЯБЪЛКИ И КРУШИ

 

БОЛЕСТИ

 

Към края на месец март при бързо затопляне на времето някои ранни сортове ябълки и круши започват да се развиват, при което има опасност от поява на болестта струпясване. Пръска се преди цъфтежа, във фенофаза „миши уши”. Това са връхчетата на зелените листенца преди да се отделят в смесените пъпки. Разрешени препарати за струпясването са: Делан 700 ВГ – 50 г/дка в 100 л вода (карантинен срок 20 дни), Делан ПРО – 250 мл/дка с работен разтвор 20-120 л/дка (карантинен срок 35 дни). Максимален брой пръскания 6 с интервал 5-10 дни във фенофаза разпукване на пъпките до начало на узряване. Индар 5 ЕВ – 100 мл/дка с работен разтвор 50-100 л/дка Максимално 4 приложения във фенофаза „миши уши” до момента на достигане на плодовете до окончателния размер. Карантинен срок 28 дни. Карамат 2,5 ЕВ – 200 мл/дка с работен разтвор 50-150 л/дка. Максимално 4 пръскания през 7 дни във фенофаза „миши уши” до момента на достигане на плодовете до окончателния размер. Карантинен срок 28 дни. Луна експирианс – 20-75 мл/дка (карантинен срок 14 дни). Одобрен и за брашнеста мана. Манфил 75ВГ – 320 г/дка (карантинен срок 35 дни). Мерпан 80 ВДГ – 150 г за 100 л вода/дка за струпясване по ябълката. Пръска се до големина на плода – лешник. Карантинен срок 60 дни. Серкадис – 15 мл/дка с работен разтвор 20-120 л/дка за брашнеста мана по ябълки и круши. Максимален брой приложения в интервал 7-10 дни във фенофаза разпукване на пъпките до начало на узряване. Карантинен срок 35 дни. Силит 544СК – 125 мл/дка с работен разтвор 20-150 л/дка за струпясване по ябълки и круши. Максимално 2 пръскания през 7-10 дни в началото на набъбване на листните пъпки, до 60 дни преди прибирането. Карантинен срок 60 дни. Систан 20 ЕВ – 28-42 мл/дка с работен разтвор 100-150 л/дка за брашнеста мана по ябълки и круши. Максимално 3 приложения през 10-14 дни във фенофаза набъбване на неразцъфналите пъпки до достигане на плодовете до 90% от окончателния си размер. Карантинен срок 14 дни. Фабан  120 мл/дка. Внася се при разпукване на пъпките – видими зелени връхчета на отделните листенца (карантинен срок 56 дни). Шавит 72 ВДГ – 200 г в 100 л вода/дка (карантинен срок 20 дни). Одобрен и за брашнеста мана по ябълката. Карантинен срок 20 дни.

 

НЕПРИЯТЕЛИ

 

В началото на март се провежда ранно пролетно пръскане на ябълките и крушите, нападнати от калифорнийската щитоносна въшка. Пръска се преди набъбване на пъпките срещу зимуващите по кората ларви първа възраст, така наречените „черни щитчета”. Разрешени препарати са Паразомер и Овитекс, които съдържат парафиново масло и се прилагат в доза 2 л в 100 л вода/дка. Маслените препарати имат контактно действие поради което те се прилагат при малко по-висока температура. Пръска се, когато времето започва леко да се затопля и средната дневна температура е 5-6 градуса. Дозата е 3 л в 100 л вода/дка. Препаратите са одобрени за ранно пролетно пръскане срещу зимните яйца на червения овощен акар. При доза 2 л в 100 л вода/дка препаратите са одобрени и срещу появилите се по пъпките презимували форми на крушовата листна бълха.

Ябълков цветопробивач. Пръска се във фенофаза „зелен конус” до поява на бутоните с Децис 2,5 ЕК – 30-50 мл/дка.

 

КОСТИЛКОВИ ОВОЩНИ ВИДОВЕ

 

БОЛЕСТИ

 

У нас масовия цъфтеж на тези култури обикновено протича през последната десетдневка на месец март. През този месец от голямо значение са пръсканията срещу болестите, които са се появили или може да се появят. Те са следните:

Къдравост по прасковата и нектарината. Разрешени препарати са: Шавит Ф 72 ВДГ – 200 г в 100 л вода/дка. Пръска се при набъбване на пъпките (карантинен срок 20 дни), Силит 544 СК – максимално 2 пръскания през 7 дни във фенофаза набъбване на пъпките до края на цъфтежа. Карантинен срок 75 дни.

Ранно кафяво гниене. Разрешени препарати са: Делан 700 ВДГ – 50 г в 100 л вода/дка за праскови и нектарини. Карантинен срок 20 дни. Систан 20 ЕВ – 12,5-30 мл/дка с работен разтвор 50-100 л/дка за праскови, нектарини, кайсии и сливи. Максимален брой приложения 2 с интервал 10-14 дни във фаза развитие на първите листа до достигане на плодовете до 70% от окончателния си размер. Карантинен срок 7 дни. Индар 5 ЕВ – 50 мл/дка с работен разтвор 50-150 л/дка за праскови, нектарини, кайсии, череши, вишни и сливи. Максимално 4 пръскания през 7 дни в началото на цъфтежа, развитие на първите листа до пълна зрялост на плодовете. Карантинен срок 5 дни за череши  и вишни, 3 дни за останалите. Луна експирианс – 63-75 мл/дка (карантинен срок 7 дни).

Брашнеста мана. Разрешени препарати са: Индар 5 ЕВ – 150 мл/дка с работен разтвор 50-100 л/дка за праскови, нектарини, кайсии, череши, вишни и сливи. Максимално 4 пръскания през 10  дни във фаза „миши уши”  до достигане на плодовете до окончателния размер. Карантинен срок 3 дни. Сиркадис – 15 мл/дка с работен разтвор 30-100 л/дка за праскови, нектарини и кайсии. Максимално 3 приложения с интервал 10 дни във фенофаза начално развитие на пъпките (карантинен срок 21 дни). Ритуал – 32-60 мл/дка с работен разтвор 80-100 л/дка за кайсии, праскови, нектарини. Максимално 2 пръскания през 7-10 дни във фенофаза край на цъфтежа, опадали са всички венчелистчета до консумативна зрялост на плодовете. Карантинен срок 7 дни. Миклофил – 32-60 мл/д г в 100 л вода/дка с работен разтвор 80-100 л/дка за праскови, нектарини и кайсии. Максимално 2 пръскания през 7-10 дни в фенафаза край на цъфтежа, опадали венчелистчета до консумативна зрялост (карантинен срок 7 дни).

Гномия по кайсията, бяла ръжда по черешата. Пръскането се провежда с: Делан 700 ВДГ – 50 г в 100 л вода/дка (карантинен срок 20 дни). Силит 544 СК – 125 мл/дка с работен разтвор 50-150 л/дка. Максимален брой приложения 2 през 7-10 дни във фенофаза първи отворени цветове до след беритбата на плодовете. Карантинен сроок 14 дни.

 

НЕПРИЯТЕЛИ

 

Сливова плодова оса – пръска се няколко дни преди цъфтежа при оформяне и оцветяване на цветните пъпки. Използва се Децис 2,5 ЕК – 30-50 мл/дка.

 

Ако искате да изберете биопрепарат за растителна защита, НАТИСНЕТЕ ТУК

 | Views: 372 | Прочетено във Вестник за градината