Енциклопедия

Раздел Статии:

През зимата много растения стават жертва на влагата

През зимата много растения стават жертва на влагата

Тревистите многогодишни растения родом от климатичните зони със сухи зими, реагират болезнено на зимната влага. Болшинството от тях имат мъхести листа със сребриста окраска, като белия равнец, церастиума и пелина. Те се нуждаят от водопроницаема почва, в която влагата не се застоява. Ако растат на правилно избрано за тях място, те те ще бъдат достатъчно зимоустойчиви. Ако почвата е глинеста и зле дренирана, през зимата тези растения стават особено уязвими.

Не понасят застояването на вода и декоративните треви. При неблагоприятни климатични условия техните зимуващи органи загниват и растенията загиват. Особено страдат от обилието на вода пампаската трева, книфофията, юката. В регионите със студени зими, те се нуждаят от защита от студа и влагата, въпреки че растат на песъчливи и водопроницаеми почви. Не по-малка заплаха представлява застояването на водата и за луковичните, клубеновите и коренищните култури, като хибридните брадати ириси, еремуруса и крокосмията. Затова главното условие за благополучно презимуване на луковиците и клубените се явява водопроницаемата и сухата почва.

 

Какво да се прави?

 

Чувствителните към влагата растения се нуждаят от почва, която пропуска добре водата. Ако почвата във вашия двор е глинеста и много тежка, ще трябва да се погрижите за нейното подобряване. Това може да стане като разкопаете горният почвен слой и добавите в посадъчните ямки едрозърнест пясък. Това ще повиши водопроницаемостта на почвата и ще осигури на нежните коренчета на растенията по-благоприятни условия за развитие. Още един несложен начин, по който ще отървете книфофията от излишната влага, е да вържете зимуващите й листа в китка. Така водата ще се стича по тях и няма да попада в корените й. Добри укривни материали, които защитават почвата от замръзване, а растенията от застояването на вода, са опадалите листа и елховите клонки.

 

 | Views: 122 | Прочетено във Вестник за градината