Енциклопедия

Раздел Статии:

Поливайте зеленчуците с престояла вода

Поливайте зеленчуците с престояла вода

С всеки изминат ден нуждата от вода при отглеждане на зеленчуците става все по-голяма, както за разсаждане, така и за поливане. Течащата вода, ползвана от кладенци, градински помпи, потоци, барички е твърде студена за младите растения и неподходяща, защото предизвиква стрес и физиологични смущения, с което се забавя растежа и развитието им, а в някои случаи може тези смущения да предизвикат и гибел на по-чувствителните и топлолюбиви зеленчукови култури.

Ето защо градинарите трябва да знаят, че за да не предизвикват смущения в развитието на зеленчуците трябва да използват престояла вода с умерена температура. За целта те могат да ползват плитък водоем (ако имат такъв или могат да си направят) и по-големи съдове – варели, каци, бидони и др. Налятата предварително вода в тези съдове след като престои известно време може да се използва за поливане. Много подходящи за практиката са поставените под водосточните тръби съдове, в които се събира дъждовната вода. нея можа да я използвате за поливане на разсадите и по-чувствителните топлолюбиви зеленчукови култури.

Поливането с престояла вода на зеленчуците ще ви помогне за нормалното им развитие без физиологични смущения.

 

 | Views: 233 | Прочетено във Вестник за градината