Енциклопедия

Раздел Статии:

Познаваме ли езика на дърветата?

Познаваме ли езика на дърветата?

Клонките на ябълковите дървета растат нормално, но остават тънки. Това означава, че е нарушен балансът между азота и калия. Трябва да са намали азотът и да се добави калий.

Когато върховете на ябълковите дървета съхнат, листата се завиват и засъхват по периферията, е необходимо да се увеличи калцият.

Ако младите листа на ябълката станат почти бели и по краищата им се появят кафяви петна, а отделни клонки загиват, значи има недостиг на желязо.

Понякога пъпките по върховете на леторастите не се разлистват, наблюдава се така нареченото суховършие. Плодовете са с уродлива форма, а в плодовото месо се появяват кафяви петна. Изводът – в почвата не достига химичният елемент бор.

Хлорози, причинени от недостиг на хранителни елементи (азот, фосфор, калий, калций, магнезий, желязо и други) или от неправилна агротехника, може да се открият по всички овощни видове в страната.

 

 | Views: 1799 | Прочетено във Вестник за градината