Енциклопедия

Раздел Статии:

Изберете подходящи подложки за прасковата

Изберете подходящи подложки за прасковата

Прасковата се присажда върху различни видове подложки – праскова, бадем, кайсия, джанка, слива, прасково-бадемови хибриди. Повечето от тях обаче нямат широко приложение в практиката, защото лошо се срастват с прасковата.

 

Прасковена подложка не е за тежка почва

 

Прасковата е една от най-добрите и най-широко използвани подложки. Получава се от костилки на прасковени сортове. Подложката е подходяща за дълбоки, леки, топли, пропускливи и богати почви, без излишна влага. Тя добре се сраства с всички прасковени и нектаринови сортове. На тежки и задържащи излишна влага почви обаче подложката страда от задушаване на корените (асфикция) и дърветата загиват предивременно. Не е подходяща и за варовити почви (рН над 7), тъй като листата пожълтяват, а дърветата загиват рано.

 

Бадемът е подходяща подложка и за прасковените, и за нектариновите сортове

 

Използват се семена главно от твърдочерупковите сортове и от дивия бадем. Общо взето, бадемът добре се сраства с прасковата. За да се получат бадемови подложки, семената се засяват през есента или напролет. Но първо трябва да стратифицират във влажен пясък през зимата. Бадемовите подложки издържат по-добре на суша и понасят варовити почви (до рН 8). Подходящи са за по-леки, песъчливо-глинести и дълбоки почви. Не понасят кисели, тежки и преовлажнени, а също много бедни и сухи места.

 

Джанката често е несъвместима

 

Джанката по-рядко се използва като подложка на прасковата, предпочита се, когато дръвчетата ще се засаждат на по-тежки и влажни почви. При тази подложка има по-чести случаи на непълна съвместимост. Прасковата, присадена на джанка, се развива по-слабо и след 6-7 години голяма част от дърветата започват да съхнат. Кайсията много рядко се използва като подложка за прасковата, тъй като често се наблюдава физиологична и механична несъвместимост. Тази подложка е по-подходяща, когато прасковата ще се засажда на сравнително по-сухи и слабо варовити почви.

 

Гранд Ферад е новата мода

 

Напоследък широко навлязоха в практиката като подложки за прасковата създадените във Франция т. нар. GF (Гранд ферад) подложки. При тях има доста голямо разнообразие. Една от тези подложки е GF 305, която е получена от праскова. GF 43 и GF 1869 са сливови подложки, които са подходящи за по-тежки и важни почви и са устойчиви на хлороза. GF 677 е хибрид между праскова и бадем. Тази подложка е подходяща за по-тежки, по-влажни и слабо варовити почви.

 

 | Views: 123 | Прочетено във Вестник за градината