Енциклопедия

Раздел Статии:

Подгответе мястото за новите лози

Подгответе мястото за новите лози

Известно е, че лозата е растение с дълбоки корени и устоява в значително по-голяма степен на суша от някои овощни видове. Лозата използва много рационално склоновете със слабо плодородни почви. Много пустеещи земи, повече или по-малко ерозирани, могат да станат прекрасни лозя.

Преди засаждането на тази култура в някои случаи се налага извършването на предварителни работи от мелиоративен характер. Изкореняват се дървета и храсти, извършва се терасиране, нивелиране, дрениране и др.

Често мястото за ново лозе е заплевявало с многогодишни житни и други плевели. Необходимо е за де приложат някои агротехнически мерки, но по-добър начин за унищожаването им са хербицидните препарати. Оптималната фаза за борба срещу едногодишните житни плевели е в началото на изметляване, а при двусемеделните – в бутонизация или цъфтеж. За постигане на по-добър хербициден ефект, плевелите трябва да са в активен растеж. При условия на ниска атмосферна влажност, температура над 30 градуса, слабо слънцегреене и дъжд, паднал до 3-4 часа след пръскането, ефикасността от хербицида намалява.

Създаването на ново лозе непосредствено след изкореняване на старото не се препоръчва. Необходимо е мястото след изкореняване на старото лозе да се използва 5 години за други култури, главно фуражни. През този период се разлагат корените – преносители на разлизни инфекции.

Като се има предвид, че се създава трайно насаждение, е нужно да се извърши осново торене. То би трябвало да обезпечи лозовата култура с минерални и органични торове за период от 5-6 години. За да попаднат в коренообитаемия слой те се разхвърлят преди риголването. Спорен нуждата се използват от 2 до 8 тона на декар добре разложен оборски тор, 50-60 кг дуперфосфат и 30-40 кг калиев сулфат.

Положителното влияние върху лозата оказва дълбоката обработка на почвата. Тя не трябва да се извършва по-късно от два месеца преди засаждането на лозите. В противен случай почвата няма да се е слегнала и почвените буци няма да се разпаднат. Риголването на малки площи би могло да се извърши ръчно.

 

 | Views: 127 | Прочетено във Вестник за градината