Енциклопедия

Раздел Статии:

Погрижете се за късното зеле

Погрижете се за късното зеле

Главестото  зеле е взискателно към почвата и обича да е торено с минерални и органични торове. Тези претенции се обясняват с факта, че за сравнително кратък период културата образува голяма  растителна маса – 5000-7000кг /дка  зелки илиста. Нуждата от хранителни вещества през вегетацията е различна. Първоначално потребността е малка. Нараства в началото на свиването на зелката и достига своя максимум в началото на стопанската зрялост. След това усвояването на хранителните вещества намалява.

За формирането на 1000кг продукция трябват 4.8кг азот, 2.7кг фосфор и 3.5кг калий. Установено е, че кореновата система на зелето усвоява 60-65% от азота, 30-35% от фосфора , 60-70% от калия, внесени с минералните торове. За един декар песъклива, средно запасена с хранителни вещества почва са необходими 55-60кг амониев нитрат /аминиева селитра /, 35-45кг суперфосфат и 20-25кг калив тор / калиев сулфат или калиев хлорид/.

Сортовете за късно полско производство реагират добре и на органично торене с угнил оборски тор. Тори се най-често с 4-6т /дка оборски тор. Оборският тор, суперфосфатът и калиевият тор се внасят при подготовката на почвата. Азотният тор – се внася при първото окопаване и около месец по-късно.

Внасянето с поливната вода на угнил оборски тор в практиката като „шербетуване” ще повиши добива. Достатъчно е да се внесе 1 до 1.5т/дка оборски тор. Ефектът от шербетуването езначително по-голям, когато не е извършено органично торене преди разсаждането.

Както и другите зелеви култури, главестото зеле харесва също така и листното  подхранване.

 

Главестото зеле изразходва най-много вода, когато се завиват зелките

 

За късното главесто зеле това е времето през август и септември.  Сега то трябва да се полива всяка седмица с обилно количество вода. Но заедно с това зелето не понася преовлажняване и заблатяване на почвата, защото тогава се влошава въздушно-газовият й режим.  При тези условия спира растежът, растенията закържавяват и по листата се явява виолетово оцветяване. Едновременно с поливката може да подхраните растенията с размит във водата пресен оборски тор.

Въздушната влажност също има голямо значение за късното зеле. При ниска, 30-40% атмосферна влажност, то завяхва  даже при добра почвена влажност. Затова при фазата на завиване на зелките особено полезно е дъждуването, съчетано с напояване с течаща вода.

 

 | Views: 244 | Прочетено във Вестник за градината