Енциклопедия

Раздел Статии:

Парникът може да се отоплява и с вода

Парникът може да се отоплява и с вода

В широката практика парниците се отопляват предимно с биотопливо. За същата цел може да се използва топла вода, пара или електричество.

Но тогава съоръжението е устроено по друг начин. На дъното се поставя 10 см пласт сгурия, върху него се полагат тръбите, по които се пуска топлата вода и парата. Когато се ползва електрически ток в тръбите се монтира реотанова жица или вместо тръби се поставя отоплителен кабел. Тръбите или кабелът се покриват с пласт пясък или сгурия, дебел около 5-6 см, а след това се насипва торово-почвена смес.

Парниците могат да се отопляват и комбинирано – с биотопливо и топла вода или пара. Този начин е за предпочитане, защото позволява при внезапни промени на времето да се подобри бързо топлинният режим и растенията да се отглеждат при благоприятна почвена и въздушна температура. В този случай част от отоплителната инсталация се монтира на касата и загрява въздуха в парника.

 

 | Views: 282 | Прочетено във Вестник за градината