Енциклопедия

Раздел Статии:

Оформете асмите като вертикален кордон

Оформете асмите като вертикален кордон

Лозарите от с. Томри във Франция първи опитали такава резитба и са останали доволни. Така се е родила формировката Вертикален кордон Томри. Тя не е удобна за промишленото лозарство, но е практична и ефективна за дворното. Ако у нас не е разпространена, то е поради слабото й познаване. Изгражда се по добре огрявани от слънцето стени и осигурява много грозде с висока захарност, при това често на места, където това по друг начин не може да се постигне. Естетичният ефект от озеленяването по този начин на стени и огради е забележителен.

За вертикалния кордон Томри е добре да използвате южните страни на стени с височина до около 3 м. Трябва да изградите телена конструкция. Първият ред се изпъва на 50 – 70 см от почвата, а следващите – през 25 – 30. (При недостиг на тел може и през 50 см).

Лозичките засаждате през 80 – 100 см една от друга. И както винаги при засаждане, резитбата се свежда до оставянето на едно чепче с 2 очи. През пролетта на втората година се реже също на чеп с две очи. На третата по-слабо развитата пръчка се премахва, а по-добре развитата привързвате вертикално към телената конструкция. Нея съкращавате на 6 до 12 очи. Всички очи до височината на първия тел оронвате. Зелените леторасти, израснали от оставените очи, през лятото ще привържете към теловете наклонени, а само връхният -вертикално. Той ще е продължителят на кордона. На следващата година го съкратете на 3 до 6-8 очи. По-долните пръчки режете на чепчета с по две очи или премахвате напълно, като се стремите чепчетата да са разположени алтернативно от ляво и дясно през 25 см. От тях израстват по два летораста, които дават плод. По-нататък всяка година ще премахвате едната пръчка (горната) на всяко чепче, като режете през стария чеп, а другата (долната) съкращавате също на чеп с две очи. Ако някъде долната не е развита, може да я премахнете и да съкратите горната, но така рамената, които с течение на годините се оформят от последователната резитба на чепчетата, се удължават по-бързо. Пръчката, която оставяте всяка година за продължител на вертикалния кордон, режете все по същия начин. Когато кордонът стигне желаната височина, и нея ще съкращавате само на чепче с две очи.

Както се вижда – лесна работа. Е, то се знае, резитбата не е всичко. Трябват си и други грижи. Те са като за всяка лоза.

 

За да си изберете нови лозички, НАТИСНЕТЕ ТУК

 | Views: 120 | Прочетено във Вестник за градината