Енциклопедия

Раздел Статии:

Основни пръскания на овошките през юли

ЯБЪЛКИ И КРУШИ

 

Болести

 

Струпясване. У нас обикновено юли е горещ и сух месец. Температурите са доста високи, валежите малко – условия, при които струпясването не се развива. При рязка промяна на времето обаче, продължителни превалявания, висока въздушна влажност, понижени температури, оособено в градините в мочурливи места има опасност от поява на нови заразявания. При тези условия е необходимо да се пръска. При подобряване и по-трайно стабилизиране на времето, към средата или най-късно края на юли пръскането срещу струпясването се преустановява.

Разрешени препарати са: ДЕЛАН 700ВГ – 50 г в 100 л вода/дка (карантинен срок 20 дни), ДЕЛАН ПРО – 250 мл/дка с работен разтвор 20-120 л/дка. Максимален брой пръскания 6 с интервал 5-10 дни (карантинен срок 35 дни). ИНДАР 5ЕВ – 10 мл/дка с работен разтвор 50-100 л/дка (карантинен срок 28 дни). Максимално 4 третирания през 7 дни. КАРАМАТ 2,5ЕВ – 200 мл/дка с работен разтвор 50-150 л/дка (карантинен срок 28 дни). Максимален брой пръскания 4 с интервал 10 дни. ЛУНА ЕКСПИРИАНС – 20-75 мл/дка (карантинен срок 14 дни). Одобрен и за брашнеста мана по ябълка. СЕРКАДИС 25-30 мл/дка с работен разтвор 20-120 л/дка. Максимален брой пръскания 3 през 7-10 дни (карантинен срок 35 дни). При доза 15 мл/дка с работен разтвор 20-120 л/дка препаратът е одобрен и за брашнеста мана. ТИРАМ 80ВГ – 300 г в 100 л вода/дка (карантинен срок 21 дни), ФЛИНТ МАКС 75ВГ – 20 г в 100 л вода/дка (карантинен срок 14 дни). Одобрен и за брашнеста мана по ябълка. ШАВИТ Ф72ВГ – 200 г в 100 л вода/дка (карантинен срок 20 дни). Одобрен и за брашнеста мана по ябълка.

За самостоятелно пръскане срещу брашнеста мана по ябълката прилагайте препаратите: СИСТАН 20ЕВ – 28-42 мл/дка с работен разтвор 100-150 л/дка . Максимално 3 приложения през 10-14 дни (карантинен срок 14 дни). СИСТАН ЕКОЗОМ ЕВ – 60-185 мл/дка (карантинен срок 14 дни). БАЙФИДАН 250ЕК – 15 мл в 100 л вода с работен разтвор 50-100 л/дка (карантинен срок 30 дни).

 

Неприятели

 

През месец юли се развива второто поколение на ябълковия плодов червей. То е по-многобройно и по-опасно. Развитието на това поколение се влияе силно от условията на времето. В общ план то протича по следния начин: излитането на пеперудите обикновено започва към средата или през втората половина на месеца и продължава и през месец август. Пръска се при установяване максимален летеж на пеперудите, което е начало на излюпването на гъсеничките от снесените яйца. В практиката като указание, че е време да се пръска е откриването на пресни вгризвания наа гъсенички в плодовете, също така намирането по плодовете на яйца във фаза на развитие “черна главичка” (в тях има напълно развита гъсеничка, готова за излюпване и вгризване). При необходимост след 8-12 дни се прави второ пръскане. Данни може да потърсите от най-близката до мястото, в което живеете агрономическа служба.

Разрешени за ябълковия плодов червей препарати са: АФЪРМ ОПТИ – 200 г/дка с работен разтвор 50-150 л/дка (карантинен срок 7 дни). Максимално приложение 3 пъти през 7 дни. АФИКАР 100ЕК – 30 мл/дка (карантинен срок 14 дни), ВАЗТАК НОВ 100ЕК – 12,5 мл в 100 л вода/дка (карантинен срок 7 дни), ДЕЦИС 2,5ЕК – 30 мл в 100 л вода/дка  (карантинен срок 7 дни), ДЕЛЕГАТ 250ВГ – 30 г/дка с работен разтвор 100-120 л/дка. Еднократно прииложение (карантинен срок 7 дни). ДЕЦИС 100ЕК – 7,5-12,5 мл/дка (карантинен срок 7 дни), КАЛИПСО 480СК – 20-25 мл в 100 л вода/дка  (карантинен срок 14 дни), ПРОТЕУС О-ТЕК – 50-60 мл в 100 л вода/дка (карантинен срок 7 дни), РАНЕР 240СК – 40 мл в 100 л вода/дка. Двукратно третиране през 14 дни (карантинен срок 14 дни). СУПРЕСЕКТ ЕКСТРА – 15 мл в 100 л вода/дка (карантинен срок 7 дни), ШЕРПА 100ЕВ – 30 мл/дка  (карантинен срок 14 дни), КАРАТЕ ЗЕОН 5КС – 20 мл в 100 л вода/дка (карантинен срок 14 дни).

Крушова листна бълха. При необходимост от пръскане прилагайте следните препарати: ВАЗТАК НОВ 10ЕК – 20 мл в 100 л вода/дка (крантинен срок 7 дни), ДЕЦИС 2,5ЕК – 40 мл в 100 л вода/дка (крантинен срок 7 дни), ДЕЦИС 100ЕК – 12,25 мл/дка (карантинен срок 7 дни), ДЕЛЕГАТ 250ВГ – 30 г/дка с работен разтвор 100-120 л/дка. Еднократно приложение (крантинен срок 7 дни). МОВЕНТО 100ЕК – 120-150 мл в 100 л вода/дка (крантинен срок 21 дни), МАСАЙ ВП – 25 г/дка (крантинен срок 30 дни).

 

КОСТИЛКОВИ ОВОЩНИ ВИДОВЕ

 

Болести

 

Ранно и късно кафяво гниене. Разрешени препарати: ИНДАР 5ЕВ – 150 мл/дка с работен разтвор 50-100 л/дка за праскови, нектарини, кайсии, сливи, череши, вишни. Максимално 4 приложения през 10 дни (крантинен срок за череши и вишни 5 дни, за  праскови, нектарини, кайсии и сливи 3 дни), КАРАМАТ 2,5ЕВ – 300 мл/дка с работен разтвор 50-150 л/дка за нектарини, кайсии, сливи, праскови, череши, вишни. Максимално пръскания 4 броя с интервал 10 дни (крантинен срок  за праскови, череши и вишни 5 дни, за нектарини, кайсии и сливи 3 дни). И двата препарата са одобрени и за червени листни петна по сливата, гномия по кайсията, бяла ръжда по черешата. ЛУНА ЕКСПИРИАНС – 63-75 мл/дка при кайсия, праскова, нектарина и череша (крантинен срок 7 дни), ПРОЛЕКТУС 50ВГ – при праскови, нектарини – 80 г/дка за ранно кафяво гниене и 120 г/дка за късно кафяво гниене с работен разтвор 50-100 л/дка за  кайсии, за череши и сливи – 80 г/дка с работен разтвор 50-150 л/дка за ранно и 120 г/дка с работен разтвор 50-150 л/дка за късно кафяво гниене. Карантинен срок за изброените култури 1 ден. СИСТАН 20ЕВ – 12,5/дка с работен разтвор 50-100 л/дка. Максимално 2 приложения с интервал 10-14 дни (крантинен срок 7 дни), СИСТАН ЕКОЗОМ ЕВ – 65-200 мл/дка (крантинен срок 7 дни), ТИРАМ 80ВГ – 300 г в 100 л вода/дка (крантинен срок 21 дни).

Брашнеста мана. Разрешени препарати: ИНДАР 5ЕВ и КАРАМАТ 2,5ЕВ. Прилагат се в същата доза и по същия начин, както и срещу кафявото гниене. ЛУНА ЕКСПИРИАНС – 50 мл/дка за кайсия, праскова, нектарина и череша (крантинен срок 7 дни). Ритуал – 32-60 мл/дка с работен разтвор 80-100 л/дка за праскови, нектарини, кайсии. Максимално 2 пръскания през 7-10 дни (карантинен срок 7 дни). СИСТАН 20ЕВ – 15-36 мл/дка с работен разтвор 50-120 л/дка при праскови, нектарини, сливи и кайсии (карантинен срок 7 дни), СИСТАН ЕКОЗОМ ЕВ – 65-200 мл/дка (карантинен срок 7 дни).

 

Неприятели

 

Източен плодов червей и прасковен клонков молец – анарзия. През месец юли се пръскат по-късно зреещите праскови и нектарини. Пръска се при откриване на прясно вгризани гъсенички в плодовете. Разрешени препарати са: АВАНТ 150ЕК – 33 мл/дка (карантинен срок 7 дни), АФЪРМ ОПТИ – 200-225 г/дка с работен разтвор 50-150 л/дка (карантинен срок 14 дни), ВАЗТАК НОВ 100ЕК – 12,5 мл в 100 л вода/дка (карантинен срок 7 дни), ДЕЛЕГАТ 250ВГ – 30 г/дка с работен разтвор 100-120 г/дка. Еднократно приложение (карантинен срок 7 дни). ДЕЦИС 2,5 – 40 мл в 100 л вода/дка (карантинен срок 7 дни), ранер 240СК – 30 мл в 100 л вода/дка (карантинен срок 14 дни).

Сливов плодов червей. Пръскането се прави с препаратите одобрени за ябълковия плодов червей. Те са разрешени и за сливовия плодов червей.

Черничева щитоносна въшка по праскови. В районите, в които е разпространена през месец юли се провежда пръскане срещу второто поколение на въшките. Пръска се при масовото раждане на ларвите и разпълзяването им по клонките. Разрешени препарати са: МОВЕНТО 100СК – 120-150 мл в 100 л вода/дка (крантинен срок 21 дни), КЛОУЗЪР 120СК – 40 мл/дка с работен разтвор 100-150 л/дка. Еднократно приложение при масово излюпване на ларвите.

При необходимост от пръскане срещу черешовата муха по късни череши използвайте препаратите: ДЕЦИС 2,5ЕК – 30 мл в 100 л вода/дка (карантинен срок 7 дни), ВАЗТАК НОВ 100ЕК – 15 мл в 100 л вода/дка (карантинен срок 7 дни), КАЛИПСО 480СК – 20 мл в 100 л вода/дка (карантинен срок 14 дни), КАРАТЕ ЗЕОН – 15 мл/дка (карантинен срок 7 дни).

 

 | Views: 269 | Прочетено във Вестник за градината