Енциклопедия

Раздел Статии:

Основни правила за пръскане на овошките

Основни правила за пръскане на овошките

Растенията се пръскат най-много през вегетационния период. Задължително е обаче да се спазват няколко изисквания. Пръскайте с малко количество разтвор и с възможно най-дребни капки. При препарати с контактно действие (фунгициди, акарициди, хербециди) трябва да получите плътно покритие на горната и долната част на листата. Стриктно спазвайте дозата на декар при хербецидите. Не повтаряйте вече напръскани участъци. Това може да доведе до нежелани фитотоксични ефекти (пригор, изкривяване, вджуджаване, листно завиване) през тази или следващи години.

Работните разтвори пригответе по следния начин: Отмерете необходимото количество препарат. Прибавете малко вода (до 1/10 част от общото количество на работния разтвор), разбърквайте, докато праховете се намокрят напълно, а емулсиите се смесят. След това налейте останалото количество вода на тънка струя, като постоянно бъркате. Емулсионните разтвори не трябва да имат на повърхността си маслен пласт.

Пръскайте в тихо и хладко време – сутрин до 10 часа и вечер след 16 часа. Заставайте винаги от страната на вятъра. След края на пръскането изхвърляйте останалото количество разтвор. Не го съхранявайте за следващия ден. Това се отнася особено за бордолезовия и комбинираните разтвори.

 

 | Views: 1899 | Прочетено във Вестник за градината