Енциклопедия

Раздел Статии:

Нов метод за отглеждане на ябълки

Нов метод за отглеждане на ябълки

Оформянето на конусовидна корона е нов метод за отглеждане на ябълковите култури. Подходящ  е за сорто-подложкови комбинации и почви, предизвикващи силен растеж на дърветата в градината.

Системата конус преминава през две форми, наречени условно: етажен конус и стъпаловиден конус.

Етажният конус се състои от водач и три етажа с по няколко рамена. Тази форма на короната с големият си брой рамена, обособени в три етажа, потиска растежа на дърветата през непродуктивния и слабопродуктивния им период. С увеличаване на плододаването, растежната сила на дърветата естествено намалява в резултат от натоварването с плодове. Тогава, в продължение на няколко години, се премахват по-силните рамена от втория и третия етаж на дърветата, като тяхното място в короната на дърветата се запълва от млади, умерено растящи леторасти. По този начин етажният конус се превръща в стъпаловиден.

Стъпаловидният конус се състои от водач, постоянен първи етаж от 4-6 рамена и временни рамена, спираловидно разположени над етажа. При резитбата за плододаване постоянните рамена от първия етаж не се премахват. Те се съкращават, когато започнат да се преплитат с клоните от съседните дървета, като върху тях се оставя млада, плододаваща дървесина. С временните рамена над тях се постъпва съобразно силата им на растеж. Тези, които имат силен растеж се премахват.

Хоризонтално растящите рамена с умерен растеж се оставят, като плододаването върху тях се локализира върху младата плодна дървесина.

Рамената със слаб растеж обикновено се навеждат от тежестта на собствените плодове в положение под хоризонталното. Те се премахват или възстановяват, когато в мястото на извивката им има клонка с хоризонтален растеж.

 

 | Views: 513 | Прочетено във Вестник за градината