Енциклопедия

Раздел Статии:

Неприятелите не почиват през зимата

Неприятелите не почиват през зимата

Овощните култури изискват целогодишни грижи за нормалното си развитие и за редовното плододаване. Отглеждани в продължение на 10-15 и повече години на едно място, те са обект на нападение от редица болести и неприятели. Освен ежегодното подхранване, напояване и обработване на почвата, за да сеу повиши устойчивостта им към вредителите / болести , неприятели и плевели/ и към климатичнит условия се налага да се провеждат и растилелнозащитни грижи през невегетационният период.

С всяка изминала година все повече се увеличава плътността на заразата от къдравост по прасковата, на сачмянката и кафявото гниене по костилковите. Отново се повиши числеността на бълхите, на листните и на щитоносните въшки и на овощните акари. През пролетта, в началото на развитието на младите нови листа, леторасли, цветове и плодове, тези вредни видове и патогени преминават върху овощните дървета и причиняват значителна вреда. Затова през есенно–зимния период е необходимо да проведете следните  растителнозащитни мероприятия:

– Да изрежете и изгорите заразените клонки и клони от брашнестата мана по ябълката и прасковата, а при черешата, вишнаа, прасковата и кайсията  – ападнатите от кафяво гниене и бактерийно изсъхване. Раните се замазват с блажна боя.

– Да съберете и унищожите окапалите и останалите по дърветата мумифицирани плодове  в тях презимуват причинителят на кафявото гниене, бадемовият семеяд, хоботниците и други вредители.

– Да изкорените изсъхналите и нападнатите от корояди дървета

– Да изрежете нападнатите стъбла и издънки на касиса и малините от стъкленка, агрилус, галица и др.

– Да остържете, съберете и изгорите старата и напукана кора на ствола и на дебелите клони, по този начин ще унищожите зимуващите гъсеници на плодовите червеи.

– През невегетационният период на овощните дървета е необходимо да преорете или да прекопаете дълбоко (18-20 см), за да унищожите зимуващите в почвата стадии на плодовите оси, черешовата муха, лешниковият, кестеновия и ягодовия хоботник, малиновия бръмбар и др.
– След окопване на около 80% от листата при всички овощни  видове е задължително да извършите пръскане с 2% бордолезов разтвор, за да ги предпазите от болестите –прасковата от къдравост, черешата от ранно кафяво гниене, кайсията, вишната и дюлята от бактерийно изсъхване, сливата от кривули, малината и касиса от антракноза и дидимела. Това третиране повторете в края на зимата, преди набъбаването на пъпките, но  с 1% бордолезов разтвор.

 

 | Views: 174 | Прочетено във Вестник за градината