Енциклопедия

Раздел Статии:

Най-лесно орехът се размножава чрез присаждане

Най-лесно орехът се размножава чрез присаждане

Орех, получен от семка няма да има качествата на майчиния сорт. Затова растението се размножава вегетативно. Пък и така ще започне да ражда още към 4-ата 5-ата година. Растения от семка имат плод най-рано след 8-10 години, редовно ще берете орехи от тях след 20-25 години. Единственият недостатък на вегетативното размножаване е, че дърветата живеят по-кратко, в зависимост от подложката -до 40-80 години. Най-дълъг е животът, ако за подложка се използва обикновеният орех. Това е масовият случай у нас.

Въпреки че са познати няколко начина, в практиката се използва почти единствено размножаване чрез присаждане. То е доста трудно и процентът на прихващане е по-малък в сравнение с останалите овощни видове.

Най-широко се прилага окулирането на прозорче. Прави се от средата на август до началото на септември. За подложка се използват семеначета от обикновения орех, те трябва да са дебели около 10-12 мм в диаметър. Семената за подложките се засяват през есента или рано напролет. Преди това трябва да са стратифицирани във влажен пясък и при ниски температури в продължение на 70-90 дни. Присажда се на 3-5 см над почвата откъм северната страна. Със специален двоен нож се изрязва пъпката от калема с част от кората. На подложката, чрез два напречни отреза със същия нож и един надлъжен с овощарско ножче, се отваря прозорчето. Отделеното щитче с пъпката се поставя под повдигнатата кора на подложката и в зависимост от ширината на щитчето кората се изрязва така, че прозорчето да е по-широко от щитчето с около 2-3 мм. После се привързва плътно с рафия или синтетична лента. След 15-20 дни превръзката леко се разхлабва. Към края на ноември присадените пъпки се покриват с почвен слой около 20-25 см, преди това се застилат с пясък или ситна слама. След като преминат зимните студове, се отгрибват и подложката се изрязва на около 0,4-0,5 см над пъпката.

Орехът може да се присажда и на калем по начините, които се прилагат и при другите овощни видове – на разцеп, на седло, под кора, на “кози крак”, на страничен зарез, на копулация.

 

 | Views: 180 | Прочетено във Вестник за градината