Енциклопедия

Раздел Статии:

Листната плесен остава по инвентара

Листната плесен остава по инвентара

Листната плесен по доматите се среща често в оранжериите. Развива се предимно по листата. По горната страна се появяват светлозелени или жълто-зелени, неясно очертани петна. От долната  страна петната се покриват с кадифен налеп, който по-късно става жълтеникаво-кафяв или зелено-кафяв. Тъканите на петната загиват. Силно нападнатите листа опадат. Заболяването започва от най-долните листа и постепенно обхваща и по-горните. Причинител на болестта е гъбата Cladosporium fulvum. Заразата се запазва в растителните остатъци, по инвентара и конструкцията. Заразяването на растенията става чрез спори, пренасяне по въздушен път от водни капчици или при различни манипулации. Благоприятни условия за развитие на болестта са високата въздушна влажност (над 95%) и висока температура – над 20ºС.

 

Мерките

 

Осигуряване правилен режим на отглеждане на растенията по отношение торенето, влажността и температурата. Унищожаване на растителните остатъци. при поява на болестта пръскане на растенията с топсин  М70 ВДГ – 10 г или дитан М-45 – 20 г. Дозата е за 10 литра вода.

 

 | Views: 86 | Прочетено във Вестник за градината