Енциклопедия

Раздел Статии:

Ландшафтният проект

Ландшафтният проект

На всички отдавна ни е известно как една или друга цветова гама, окръжаващата ни обстановка и стил оказват въздействие върху емоционалното ни състояние, психическото ни здраве и самочувствието ни като цяло. Така и вашата градина може да ви радва и дарява с добро настроение само ако е балансирана с вашите желания и мироглед. В тази връзка трябва да се отбележи че познанията и нуждата от ландшафтно проектиране са необходими за всеки, който е решил да се отдаде на любимото си занимание – градината.

 

Ландшафтният проект се състои от две части:

 

ИДЕЕН ПРОЕКТ

 

Идейният проект определя характера на двора, неговия стил. Определят се типовете настилки, прави се организация на пространството и елементите, които ще присъстват в двора (плувен басейн, градинска веранда, бар-барбекю, детска площадка, беседка, скален кът, зеленчуков сектор или място за подправки и т. н.). В много от случаите клиентът не знае какво точно да си поръча и идеите на проектанта помагат в избора му.

Ако става въпрос за ново строителство, най-добрият за клиента вариант е разработването на двора да бъде успоредно с разработването на архитектурата на къщата. Тогава идеите на архитекта за вписването на сградата в околното пространство ще бъдат подпомогнати от ландшафтния архитект за постигане на единство между двата елемента – сграда и градина. Предимство на съвместното изработване на ландшафтният проект с архитектурният проект на сградата е и своевременното залагане на ВиК мрежата и електроинсталацията,  необходими за обслужването на двора.

Все по-често за максимално изясняване на идеята се разработват триизмерни компютърни модели (3D модели) на двора и къщата с включена растителност и настилки. Тези разработки са безкрайно полезни за клиента защото той може буквално да се „разходи” из двора си преди да бъде построен. 

 

РАБОТЕН ПРОЕКТ

 

Целта на работния проекта е да превърне идеята в чертежи, по които да се изпълни дворното пространство. В работния проект се включва разработването на:

Вертикално планиране. Определят се наклоните на алеите и площадките в зависимост от тяхното предназначение и материалите за тяхното изпълнение. Решава се отвеждането на дъждовните води от целия терен.

Трасировъчен чертеж. Оразмеряват се  алеите, радиусите на кривите, размерите на  площадките и елементите от двора по начин, който позволява трасирането им на терена. 

Детайл на настилките. Посочват се материалите и тяхното оразмеряване за изработване на настилките, разработва се рисунъкът им като форма и цвят.

Дендрологичен проект и посадъчен чертеж. С този проект се уточняват растителните видове, определят се растителните групи и композиции, както и местата на засаждане на дърветата, храстите и цветята. 

Работният проект включва и разработването на проект за поливна система и проект за градинско осветление.

Неразделна част от работния проект са количествените сметки към отделните части, които дават възможност да се направи точна калкулация на необходимите материали и видове работа. На базата на количествените сметки могат да се поискат оферти за изпълнение от  няколко фирми. Това помага на клиента да се ориентира в предлагането на пазара и да избере най-изгодното предложение, а знаейки целия обем на проекта, може да се направи график на строителните работи.

Наличието на работен проект дава възможност още в проектна фаза да се предвиди възможност за етапно изпълнение на двора без това да се отрази на качеството на строителството.

 

За колко време се изготвя ЛАНДШАФТНИЯТ ПРОЕКТ?

 

Времето за приключване на цялостния проект зависи от това колко ще продължи работата върху идейния проект. При одобрено от клиента идейно решение изготвянето на работен проект за двор с площ около 2 декара без усложнени детайли е не повече от 25-30 дни.

 

Нашите съвети:

 

  • Най-добре е да се проектира през зимния период, когато има достатъчно време да се обмислят спокойно повече варианти и с настъпването на пролетта да се пристъпи към реализирането им.
  • При изпълнението на проекта за дворното пространство не трябва да се забравя, че растителността е жив биологичен материал и времето за работа е в зависимост от сезона.
  • Ако се използва едроразмерна и свръх едроразмерна растителност, освен сезона и биологията на растителния вид, трябва да се вземе под внимание, че е необходимо използването на подемна техника, което е свързано с достъп до местата за садене.
  • Използването на средно размерна растителност, особено ако тя е контейнерно производство (в съдове) позволява да се работи през по-голямата част от годината.
  • Добър вариант е ако в началото на зимата се направят насипванията с хумусна почва, за да се избегне рискът от слягане на пресния насип рано на пролет.
  • Не променяйте основната идея на проекта, особено в напреднала фаза на строителството, защото това крие рискове от влошаване на естетиката, от технически грешки а от там и загуба на време и средства.

 

Като обобщение

 

Добрият проект ще ви спести време и средства и вие ще успеете да създадете двора, който ще ви харесва. Защото евтиното проектиране или липсата на проект води до лошо и скъпо строителство, а лошото строителство води до скъпа поддръжка. В това отношение знанията и опитът на ландшафтния архитект са определящи за пълноценното реализиране на идеята.

 

 | Views: 478 | Прочетено във Вестник за градината