Енциклопедия

Раздел Статии:

Клоните променят наклона си най-лесно през лятото

Клоните променят наклона си най-лесно през лятото

При вертикално растящите клони концентрацията на растежни хормони е най-силна близо дo върха, а на веществата, забавящи растежа – в основата. Затова връхните разклонения нарастват пo-бързо от страничните, а най-долните пъпки остават спящи. Ако променим положението на клона от вертикално към хоризонтално, съотношението на веществата, стимулиращи и забавящи растежа, се изравнява по дължината му.

При определен ъгъл на наклона почти всички пъпки се развиват. Получават се много разклонения, които имат почти еднаква дължина. При по-нататъшно навеждане на клона до хоризонтално или наведено положение пъпките, които са по-високо от другите, дават по-дълги разклонения. Но късите клонки по-рано завършват развитието си и образуват цветни пъпки.

Промяна в ориентацията на клоните може да се прави по всяко време, но най-голям ефект има в периода на активен растеж. Колкото по-късно направим подобна промяна, толкова по-дълго клонът ще придобива зададеното му положение. Ако операцията се проведе през периода на покой, то наведеният клон и след началото на вегетацията ще се стреми да възвърне изходното си положение.

Ако клонът трябва да се отклони на малък ъгъл, между него и стъблото се слага разпонка от дърво или просто по-дебела пръчка. За да не се плъзга по клона и за да не падне от вятъра, на краищата й се правят улеи според дебелината на клоните. Обикновено конкретният клон се привързва с връв към ствола, към съседните клони или към опора, забита в земята.

Щом клонът устойчиво се установи в нужното положение, връвта се сваля, защото може да се вреже в кората. А пристягането може не само да затрудни обмяната на веществата, но и да доведе до гибелта на тази част от растението, която се намира над него. Ако се боите, че по някакви причини може да не махнете навреме въженцето, завържете го с хлабав възел. Не е излишно да подложите и някакъв мек материал.

Всеки път, когато променяте ъгъла на някой клон, следете да не се образува дъга, защото разклоненията, разположени на върха й, ще растат по-силно от другите. Ако ги изрежете, ще израснат нови, понякога по-силни от предишните. Ето защо е по-добре да не допускаме дъговидното извиване на клоните.

 

 | Views: 105 | Прочетено във Вестник за градината